ابوحنیفه از نظر علما مسلمین

آیا صحیح است که ابوحنفیه از نظر علماء مسلمین مردود و ساقط است و عمل به نظرات او جایز نیست چنانکه امام ابن حبان فرمود:

«لا یجوز الاحتجاج به لأنه کان داعیاً الی الارجاء و الدّاعیة الی البدع لایجوز أن یحتج به عند أیمتنا قاطبة لا اعلم بینهم فیه خلافا علی أن ایمة المسلمین و اهل الورع فی الدین فی جمیع الامصار و سایر الاقطار جرحوه و أطلقوا علیه القدح إلاّ الواحد بعد الواحد». المجروحین ۳: ۶۴ ـ خطیب بغدادی نام دهها نفر از علماء و بزرگانی را که ابو حنیفه را مردود شمرده اند

یعنی اعتماد و استدلال کردن به نظرات ابوحنیفه جایز نیست چون او به گرایش ارجاء (مرجیه) دعوت می‌کند والبته اعتماد به دعوت کننده به بدعت، از نظر علماء ما جایز نیست و اختلافی نیست که ابوحنیفه مورد قدح و ایراد است.
_______________________________________

ذکر می‌کند، او می‌گوید: ذ ِکْر القوم الذین ردوا علی أبی حنیفة:

۱. ایوب سختیانی ۲. جریر بن حازم ۳. همام بن یحیی ۴. حماد بن سلمة ۵. حماد بن زید ۶. ابوعوانه ۷.عبدالوارث ۸. سوار العنبری القاضی ۹. یزید بن زریع ۱. علی بن عاصم ۱۱. مالک بن انس ۱۲. جعفر بنمحمد ۱۳. عمروبن قیس ۱۴. ابو عبدالرحمن المقری ۱۵. سعید بن عبدالعزیز ۱۶. الاوزاعی ۱۷. عبدالله بن المبارک ۱۸. ابو اسحاق الفزاری ۱۹. یوسف بن اسباط ۲. محمد بن جابر ۲۱. سفیان الثوری ۲۲.سفیان بن عیینه ۲۳. حماد بن أبی سلیمان ۲۴. ابن أبی لیلی ۲۵. حفص بن غیاث ۲۶. ابوبکر بن عیاش۲۷. شریف بن عبدالله ۲۸. وکیع بن الجراح ۲۹. رقبة بن مصقلة ۳. الفضل بن موسی ۳۱. عیسی بن یونس ۳۲. الحجاج بن أرطاة ۳۳. مالک بن مغول ۳۴. القاسم بن حبیب ۳۵. ابن شبرمة ـ تاریخ بغداد ۱۳:۳۷.