کتاب ابن تیمیه موسس افکار وهابیت


مولف: علی اصغر رضوانی
ناشر: انتشارات مسجد مقدس جمکران
مترجم:
نوبت چاپ: اول
تعداد صفحات: ۲۰۸
قیمت: ۸۰۰۰ ریال
مشخصات ناشر: قم ۷۲۵۳۳۴۰-۰۲۵۱در این کتاب شرح حال ابن تیمیه بررسی شده است(نسب ابن تیمیه، شروع تحصیل، جرات و جسارت، عصر ظهور ابن تیمیه، عصر ظهور وهابیت، عملکرد سیاسی)همچنین برخی ف