ابن تیمیه موسس افکار وهابیت

مولف: علی اصغر رضوانی
ناشر: انتشارات مسجد مقدس جمکران
مترجم:
نوبت چاپ: اول
تعداد صفحات: 208
قیمت: 8000 ریال
مشخصات ناشر: قم 7253340-0251


در این کتاب شرح حال ابن تیمیه بررسی شده است(نسب ابن تیمیه، شروع تحصیل، جرات و جسارت، عصر ظهور ابن تیمیه، عصر ظهور وهابیت، عملکرد سیاسی) همچنین برخی ف