مولف: جعفر سبحانی
ناشر: نشر مشعر
مترجم:
نوبت چاپ: چهارم - تابستان ۱۳۸۰
تعداد صفحات: ۳۶۷
قیمت: ۱۲۰۰۰ ریال
مشخصات ناشر: نشر مشعر


لزوم تشکیل کنگره علمی اسلامی درباره توحید و شرکزندگی پایه گذلر وهابیتقبور در دیدگاه وهابیتقبور در دیدگاه قرآن، امت اسلامیمسجدسازی درکنار قبورص