کتاب آیین دین باوری


مولف: ابو علی شقیق بن ابراهیم بلخی
ناشر: موسسه انتشاراتی طور تهران
مترجم: دکتر جلال برنجیان
نوبت چاپ: اول ۱۳۸۲
تعداد صفحات: ۲۶۷
قیمت: ۱۵۰۰۰ ریال
مشخصات ناشر: تلفن۲۲۰۶۵۵۱۷فروش ۴۴۴۴۳۶۰۳این کتاب ترجمه کتاب ترجمه کتاب مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه میباشد که شامل صد باب میباشد.هر باب حاوی عنوانی اخلاقی است که آن عنوان باتوجه به فرمای