آیین دین باوری

مولف: ابو علی شقیق بن ابراهیم بلخی
ناشر: موسسه انتشاراتی طور تهران
مترجم: دکتر جلال برنجیان
نوبت چاپ: اول 1382
تعداد صفحات: 267
قیمت: 15000 ریال
مشخصات ناشر: تلفن22065517فروش 44443603


این کتاب ترجمه کتاب ترجمه کتاب مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه میباشد که شامل صد باب میباشد. هر باب حاوی عنوانی اخلاقی است که آن عنوان باتوجه به فرمای