مذاهب جمهور ادعا می‌کنند که گذشتگان صالح، متدین به این مذاهب بوده اند. آیااین ادعا درست است؟
 

۱) صالحان پیشین و هم آن ها که بعد آمده اند، یعنی شیعیان آل محمد(صلی الله علیه و آله و سلم) که در حقیقت نصف مسلمانان را تشکیل می‌دادند، به مذهب ائمه اهل بیت(علیه السلام) و"ثقل"رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم) متدین بوده اند و از آن کوچک ترین انحرافی نیافته اند. آن ها از زمان علی(علیه السلام) و فاطمه (سلام الله علیها) تاکنون مطابق این روش عمل کرده اند؛ یعنی از آن زمان که نه اشعری و نه هیچ کدام از ائمه ی مذاهب اربعه و نه پدران آن ها وجود داشته اند.

۲) مسلمانان قرن‌های سه گانه، نخست متدین به هیچ کدام از این مذاهب نبوده اند. این مذاهب کجا و مردم قرون اول و دوم و سوم کجا؟ زیرا اشعری در سال ۲۷۰ هجری تولد یافته و در حدود سال ۳۳۵ از دنیا رفته است. احمد حنبل در سال ۱۳۴ به دنیا آمده و در سال ۲۴۱ از دنیا رفته است. شافعی در سال ۱۵۰ متولد شده و در سال ۲۰۴ وفات یافته است. مالک در سال ۹۵ قدم به این جهان گذارد و در سال ۱۷۹ به سرای دیگر شتافته است. ابوحنیفه در سال ۸۰ متولد و درسال ۱۰۵ به جهان باقی قدم نهاده است.

اما شیعه از صدر اسلام، متدین به مذهب ائمه ی اهل بیت(علیه السلام) بوده و غیر شیعه، به مذهب و روش علما و صحابه و تابعین عمل می‌کردند.بنابراین، چه دلیلی همه ی مسلمانان را ملزم می‌سازد که پس از سه قرن اول، به مذاهب نامبرده عمل کنند؛ نه مذهب دیگری که از پیش مورد عمل بوده است؟
 سایت فطرت