آیا کاسه، همان کاسه نیست و آش، همان آش؟


یااّیها الّذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النّبی الاّ أن یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناه و لکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا و لا مستینسین لحدیث انّ

ذلکم کان یؤذی النّبیّ فیستحیی منکم و اللَّه لا یستحیی من الحق و اذا سألتموهن متاعاً فسیلوهن من وراء حجاب ذلکم اطهر لقلوبکم و قلوبهنّ و ما کان 

لکم أن تؤذوا رسول اللَّه و لا أن تنکحوا ازواجه من بعده أبداً انّ ذلکم کان عند اللَّه عظیماً 

ترجمه: 
ای کسانی که ایمان‌آورده‏اید! به خانه‏های پیامبر داخل نشوید مگر به شما برای صرف غذا اجازه داده شود، بدون اینکه چشم به ظرف غذای وی بدوزید،

امّا هنگامی که دعوت شدید داخل شوید، ووقتی غذا خوردید پراکنده شوید،و (بعد از صرف غذا) به بحث وگفتگو ننشینید، این عمل، پیامبر را می‏آزارد، 

ولی از شما شرم می‏کند (وچیزی نمی‏گوید)، امّا خدا از (بیان) حق شرم ندارد.وهنگامی که چیزی از آنان (همسران پیامبر) می‏خواهید از پشت پرده بخواهید،

این کار برای پاکی دلهای شما وآنها بهتر است) سورة الاحزاب، آیة ۵۳. 

آیا کسانی که بی اجازه به خانه رسول خدا پامی‌گذارند، بی‌پروا در آن‌جا زمانی طولانی سپری‌می‌کنند، بی‌پرده به زنان او چشم‌ می‌دو‌زند،

با جملاتی وقیحانه و اهانت‌بار در مورد ناموس پیامبر صلّی‌الله‌علیه‌وآله در زمان حیات او سخن‌می‌گویند و شخص او را موردآزار قرارمی‌دهند،

آیا هرگز جرأت‌نخواهندکرد پس از رحلت او فرزندش و نزدیکانش را موردآزار قراردهند، به این دلیل که آنان خویشان رسول خدایند؟