آیا می‌توان مواردی از اوامر پیامبر را بیان کرد که در آن خلفا عمل به آرای خویش رابر تعبد به آن ها مقدم داشته اند؟

۱-جریان صلح حدیبیه
۲- غنایم جنگ حنین
۳- گرفتن فدا از اسیران جنگ بدر 
۴- امرپیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم)به نحر بعضی از شترها، هنگامی که درجنگ تبوک گرسنگی آنان را فرا گرفت
۵- جریان روز ابوهریره،که با صدای بلند بشارت داد به کسی که خدا را با توحید ملاقات کند
۶- سرگذشت نماز بر منافق 
۷- روز طعنه در صدقات 
۸- درخواست آنها با فحش
۹- تاویل دو آیه ی خمس و زکات 
۱۰- تاویل دو آیه ی مربوط به حج تمتع و ازدواج موقت 
۱۱- تاویل آیه ی طلاق
۱۲- تاویل روایاتی که در باره نوافل ماه رمضان وارد شده است 
۱۳- دخالت در کیفیت اذان و حذف جمله ی «حی علی خیرالعمل »
۱۴- مقابله در جریان حاطب بن بلتعه و معارضه با آنچه پیامبر در مقابل ابراهیم انجام داد 
۱۵- اضافه کردن خانه‌های گروهی از مسلمانان به مسجد و حکم بر زیان یمنی ها، به پرداخت دیه ی ابوخراش هذلی 
۱۶-تبعید کردن نصربن حجاج سلمی 
۱۷- اقامه ی حد بر جعدة بن سلیم 
۱۸- گذاردن خراج بر اراضی عراق 
۱۹- کیفیت ترتیب جزیه 
۲۰- دستور شورا با آن کیفیت
۲۱- شب گردی برای اطلاع از حال مردم
۲۲- تجسس و تفتیش در روز

نصوص دیگری غیر از نصوص خلافت،درباره ی علی (علیه السلام) و عترت پاک رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) موجود است که به آن نیز عمل نکرده اند بلکه درست بر خلاف آن عمل کرده اند ؛چنان که افراد محقق از آن آگاهند. بنابراین هیچ جای شگفتی نیست که نصوص خلافت را نیز تاویل کنند ؛

آیا این نمی‌تواند مثل دیگر نصوصی که تاویل نموده و به آن عمل نکرده اند باشد؟سایت فطرت