آیا مراجعه حضرت زهرا (س) به ابوبکر نشانگر به رسمیت شناختن حکومت وی نبوده است؟
 

اول: فاطمه زهرا (س) هرگز به عنوان مراجعه به یک قاضی که دارای ویژگی های قضاوت و عدالت است، به سراغ او نرفت. خلافت او را نپذیرفت و با او بیعت هم نکرد تا چه رسد که او را به عنوان قاضی عادل پذیرفته باشد.

دوم: فاطمه زهرا (س) هرگز به خانه ابوبکر مراجعه نکرد. او در زمان اجتماع صحابه و حضور ابوبکر در مسجد به آنجا رفت و آن خطبه تاریخی و مهم را ایراد و با دلیل و برهان نسبت به غصب کردن خلافت امیر المومنین (ع) اعتراض کرد و ظالمانه بودن رفتارشان را در مصادره فدک بیان داشت.

سوم: از جمله مواردی که همه مسلمانان آن را مجاز می دانند، این است که انسان می تواند نزد کسی که به او ظلمی روا داشته حاضر و در مقابل مردم علیه او دلیل و برهان اقامه کند. 

برگرفته از کتاب < پاسخ به پرسش های سپاه صحابه >، تالیف آقای علی کورانی عاملی


 سایت فطرت