پرسش: آیا صحیح است که می‌گوییم حدیث منزلت: «أنتَ مِنّی بِمَنزلةِ هارونَ مِنْ مُوسی، اِلّاأنـّه لانَبیّ بَعدی» جزو صحیح‌ترین و محکم‌ترین آثار است؟

پاسخ: منبع این حدیث در شیعه که مشخص است. نزد اهل سنت هم معتبر است؛ چنانچه قرطبی می‌گوید:

«و هو من أثبت الآثار و أصحّها...» 

الاستیعاب ۳: ۱۰۹۷.

 

///