آیا قران بدون سنت کافی است؟

پاسخ وبلاگ اهل سنت کامیاران:

اخیرا رویکر د تازه ای مشاهده می شود که تبلیغ می کند که قران برای ما کافی است و برای این عقیده شان هم دلایلی بیان می کنند

در حالیکه انکار سنت و کنار گذاشتن روایات منقول از پیامبر مورد پذیرش هیچ مسلمانی نیست و این گروه با انکار ضروری ترین اصل اسلام که سنت باشد در حقیقت اسلام را کنار گذاشته اند و خود را از تفسیر آیات مجمل قران محروم کرده اند و دست و پای عقل خود را در زنجیر ظواهر الفاظ اسیر کرده اند

شایسته است از این گروه سوال شود که آیا احکام اسلام را آنطور که پیامبر بیان و اجرا می کرده قبول دارید یا خیر؟

آیا شما می توانید حکم لواط و مساحقه و قیادت را از آیات قران بیان کنید؟آیا خدا در مورد اینها دستوری صادر کرده یا مسلمانان آزادند؟

به نظر شما بر اساس قران سعی بین صفا و مروه و طواف خانه خدا و هفت دور به دور کعبه چرخیدن واجب است یا مباح؟

چرا قران یک جا به مسلمانان دستور قرایت می دهد و جایی دیگر به پیامبر دستور تبیین آیاتش را؟ چه فرقی بین تبیین و تلاوت یا قرایت است؟

برخی الفاظ قران معانی متعددی دارد.آیا می توان همه معانی آنرا حقیقی دانست یا یکی حقیقی و دیگری مجاز است؟همینطور مفهوم برخی آیات صریح نیست و چند احتمال درباره آن داده می شود.کدام احتمال درست است؟

چرا وقتی قران هست ومسلمانان دستور خدا را مید انند خدا دستور به اطاعت از دستورات و پیروی از رفتار پیامبر را می دهد و چه نیازی است که الگو بودنش را مطرح کند؟

شما جزییات نماز(وقت و اجزاء وکیفیت و...) را از کجای قران بدست می آورید؟

اینها و صدها سوال اساسی دیگر که این گروه از پاسخ دادن معقول و راضی کننده به آن عاجزند نشان می دهد که قران بدون سنت نبوی بسیار مجمل و محتاج به تفصیل دادن است و هرگز پاسخهای کلی ومبهم نمی تواند هیچ مسلمانی را راضی کند که دست از سنت نبوی بکشد و خود را از آن بی نیاز بداند.

**سوال مدیر سایت گفتگوی آرام میان شیعه و سنی از مدیر وبلاگ اهل سنت کامیاران:

برادر عزیز بنده خدمت جنابعالی یک سوال دارم؟

شما فرمودید:

(حالیکه انکار سنت و کنار گذاشتن روایات منقول از پیامبر مورد پذیرش هیچ مسلمانی نیست و این گروه با انکار ضروری ترین اصل اسلام که سنت باشد در حقیقت اسلام را کنار گذاشته اند)

آیا این کلام جنابعالی شامل هر شخصی می شود؟

یا در این بحث می خواهید گروهی را مستثنی کنید؟

اولین سوالی که با ذکر مطلب شماب ه ذهن انسان خطور می نماید. این مطلب می باشد که اولین شخصی که سنت نبوی را از کتاب الله جدا نمود چه کسی است؟

برای جواب به این سوال تنها به مدارک اهل سنت بسنده می نماییم:

1- حدثنی محمد بن رافع و عبد بن حمید قال عبد اخبرنا و قال ابن رافع حدثنا عبدالرزاق اخبرنا معتمر عن الزهری عن عبیدالله عتبه عن ابن عباس قال لما حضر رسول الله و فی البیت رجال فیهم عمر بن خطاب فقال النبی: هلم اکتب لکم کتابا لاتضلون بعده. فقال عمر: ان رسول الله قد غلب علیه الوجع و عندکم القران حسبنا کتاب الله.

(پیامبر فرمودند: به من برگه ایی بدهید تا برای شما در آن مطلبی بنویسم تا گمراه نشوید...... عمر بن خطاب گفت: پیامبر را تب فرا گرفته و هذیان می گوید. همانا قران نزد ما است و همان ما را بس است.)

*صحیح مسلم ج5 ص76- دارالفکر

2- حدثنی عبدالله بن محمد حدثنا عبدالرزاق اخبرنا معمر عن الزهری عن عبیدالله عن ابن عباس عنهما قال لما حضر رسول الله و فی البیت رجال فیهم عمر بن خطاب قال النبی هلم اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعده فقال عمر ان النبی قد غلب علیه الوجع و عندکم القران حسبنا کتاب الله.

*صحیح بخاری ج7 ص9- دارالفکر

اگر دوست دارین مدارک بیشتری ببنید. پس بنویسید:

صحیح ابن حبان ج14 ص567- موسسه الرساله

عمده القاری ج21 ص224- داراحیاء التراث العربی

المصنف عبدالرزاق ج5 ص438- منشورات المجلس العلمی

الدیباج علی المسلم ج4 ص232- دار ابن عفان

شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ج2 ص55- داراحیاء الکتب العربیه

التحریر و التنویر باب 3 ج4 ص134

مسند احمد (باب: بدایه مسند عبدالله بن العباس) ج6 ص368

السنن الکبری للنسایی ج3 ص433

السنن الکبری للنسایی ج4 ص360

مستخرج ابی عوانه (باب الخبر المبین ان النبی) ج11 ص392

فتح الباری (کتاب العلم) ج1 ص182

اصول اعتقاد اهل السنه و الجماعه (باب جماع فضایل الصحابه) ج1 ص182

شرح النووی علی المسلم (باب ترک الوصیه لمن لیس له شی) ج6 ص27

سبل الهدی و الرشاد ج12 ص247

الطبقات الکبری (باب ذکر الکتاب الذی اراد الرسول) ج2 ص244

نهایه الارب فی فنون الادب (باب ذکر امر رسول الله) ج5 ص161

شاید گروهی از برادران اهل سنت در جواب چنین توجیه کنند که چون در آن زمان سنت و کتاب یکی بود جناب عمر چنین فرمود.

در جواب این دوستان عزیز باید عرض نمایم.

به راستی. اگر چنین بود پس به چه دلیل نبی اکرم در حدیث ثقلین فرمودند (کتاب الله و عترتی) یا (کتاب الله و سنتی) آیا رسول خدا به اندازه جناب عمر بن خطاب نمیدانسته که کتاب و سنت یکی است؟http://www.shia-sonni.com