آیا غیر از امام علی (علیه السلام) و همسرشان شخص دیگری هم از بیعت با ابوبکر سر باز زد؟


پاسخ:طبق نقل کتب اهل سنت عده ای از سران صحابه با این بیعت مخالفت کردند که افراد زیر جزو آنان می باشند.

1 - امام علی (علیه السلام)

2- حضرت فاطمه (سلام الله علیها)

3- امام حسن و امام حسین (علیهما السلام)

4- عباس بن عبد المطلب

5- فرزندان عباس

6- گروه بنی هاشم

7- زبیر ابن عوام

- 8 عتبه بن ابی لهب

9- خالد بن سعید

10- مقدادابن اسود کندی

و تعداد بسیار زیاد دیگری که نام 21 گروه از آنان در ص124 کتاب غدیر خم و پاسخ به شبهات ج/2 آمده استسایت فطرت