آیا غیر از امام علی (علیه السلام) و همسرشان شخص دیگری هم از بیعت با ابوبکر سر باز زد؟


پاسخ:طبق نقل کتب اهل سنت عده ای از سران صحابه با این بیعت مخالفت کردند که افراد زیر جزو آنان می‌باشند.

 

۱ - امام علی (علیه السلام)

۲- حضرت فاطمه (سلام الله علیها)

۳- امام حسن و امام حسین (علیهما السلام)

۴- عباس بن عبد المطلب

۵- فرزندان عباس

۶- گروه بنی هاشم

۷- زبیر ابن عوام

- ۸ عتبه بن ابی لهب

۹- خالد بن سعید

۱۰- مقدادابن اسود کندی

و تعداد بسیار زیاد دیگری که نام ۲۱ گروه از آنان در ص۱۲۴ کتاب غدیر خم و پاسخ به شبهات ج/۲ آمده استسایت فطرت