آیا علمای مذاهب چهارگانه، درباره تبرّک و یا مس منبر و قبر پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و یا قبور صالحین، نظر مثبت دارند؟

 

آری، از احمد بن حنبل رییس مذهب حنابله، و رملی شافعی و محب‏الدین طبری و ابو الصیف یمانی - یکی از علمای بزرگ مکه و زرقانی مالکی و عزامی شافعی و دیگران نقل شده است، که تفصیل آن به این شرح است:

‏ ۱ - عبداللّه، فرزند احمد بن حنبل می‏گوید: از پدرم پرسیدم: مسّ منبر رسول‏اللّه و تبرّک با مس آن، و بوسیدن و یا مس و متبرّک شدن به قبر شریف و یا بوسیدن آن به قصد ثواب، چه حکمی دارد؟ پدرم گفت: هیچ اشکالی ندارد.

الجامع فی العلل و معرفة الرجال، ج‏۲، ص‏۳۲ ؛ وفاءالوفا، ج‏۴، ص‏۱۴۱۴.

‏ ۲ - رملی شافعی می‏گوید: تبرّک به قبر پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و یا عالم و یا اولیا جایز است و بوسیدن و استلام آن ایرادی ندارد.

کنز المطالب، ص‏۲۱۹.

‏ ۳ - محب الدین طبری شافعی گوید: بوسیدن قبر و دست گذاشتن روی آن جایز است و سیره و عمل علما و صالحان بر آن است.

اسنی المطالب، ج‏۱، ص‏۳۳۱.

‏ ۴ - از نظر تاریخی ثابت شده است که مردم از خاک پاک قبر پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و حضرت حمزه بلکه از کلّ مدینه به عنوان تبرک بر می‌داشتند و روایاتی هم وارد شده که تربت مدینه شفای هر دردی است و امان از جذام و صداع.

‏ از جمله زرکشی می‏گوید: تربت قبر حمزه از منع برداشتن خاک حرمین، استثنا شده است؛ زیرا اتفاق همگان بر جواز نقل آن برای معالجه صداع است.

وفاء الوفا، ج‏۱، ص‏۶۹.

‏ ابو سلمه از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل می‏کند: «غُبارُ الْمَدِینَةِ یُطْفِی الْجذام».

‏ ابن اثیر جزری از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل کرده:

‏ «وَالَّذی نَفْسِی بِیَدِهِ إنَّ فی غُبارِها شِفاءٌ مِنْ کُلِّ داءٍ».

‏ «سوگند به کسی که جان من در دست اوست، غبارِ خاک مدینه شفای از هر دردی است.»

‏ سمهودی می‏نویسد: روش صحابه و دیگران این بود که از خاک قبر پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) برمی‏داشتند

وفاء الوفا، ج‏۱، ص‏۵۴۴.


 سایت فطرت