توضیح سوال: در صورتی که آیات قرآن بر ولایت ائمه (علیه السلام) نص صریح داشت؛ اهل قبله از ایشان روی‌گردان نمی‌شدند و در اصول و فروع از ایشان تبعیت می‌کردند و عمل کرد گذشتگان صالح که در صحت طریقی به صواب نزدیک ترند، گواه چنین بوده که از ایشان تبعیت نکردند؛ اگر شیعه خلاف این مطلب نظری دارد، باید دلایل خود را بیان کند.

 

پاسخ شیعیان:

۱- جمع کثیری از اهل قبله شیعیان هستند که از ائمه (علیه السلام) روی گردان نشده‌اند و نخواهند شد و تابع کامل در اصول و فروع از ایشان می‌باشند. گذشتگان و پیشینیان صالح شیعه، از زمان رحلت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) نیز برهمین عقیده بودند.

۲- زمامداران و اولیای وقت (حکام)به خاطر کسب مقام خلافت از اهل بیت عدول کردندو اساسا پس از نبی، عرب به جهت طمع در حکومت و خلافت و عدم تحمل این مطلب که رسالت و خلافت دریک خاندان بماند، ائمه ی اهل بیت را کنار زدند تا بعدها برای هریک از قبایل امیدی در تصرف این مقام وجود داشته باشد ؛حتی اگر کسب این مقام بعد از سال ها ممکن باشد.

۳- در آیات قرآن و سنت صحیح پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)، نص صریح بر ولایت و خلافت امیر المومنین(علیه السلام) وجود داشت اما به جهت مساله ی فوق آن را تاویل کردند که اگر تسلیم ظواهر و ادله می‌شدند و آن هارا تاویل نمی‌کردند ؛ قطعا به سوی ائمه ی اهل بیت باز می‌گشتند و خواص و عوام نیز به آن ها مراجعه می‌کردند و خود از بزرگ ترین مبلغان و دعوت کنندگان به سوی آن ها می‌شدند.

۴- اگر کسی به دقت بنگرد ؛ خواهد دانست که عدول از امامت اهل بیت در مذهب و مباحث مذهبی، تنها فرعی است از عدول از امامت و ولایت و خلافت عمومی آنان پس از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و اما تاویل و توجیه ادله ای که دلالت بر امامت و پیشوایی خصوصی آنان در مسائل مذهبی داشت پس از توجیه و تاویل ادله ای بود که دلالت بر امامت عامه و حکومت و خلافت آن ها پس از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) می‌کرد و اگر غیر از این بود کسی از آنان عدول نمی‌کرد.

۵- به غیر از نصوص متعددی که در قرآن و سنت صحیح پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در خصوص علی(علیه السلام) و اولاد کرام او وجود دارد ؛دقت در درجه ی علمی و عملی و تقوای ائمه (علیه السلام) نشان می‌دهد که ایشان باید در تبعیت مقدم باشند ؛چرا که آنان نسبت به مثلا ائمه ی اشعری، حنبلی، حنفی و مالکی هیچ گونه قصوری در علم و عمل و تقوا ندارند. لذا حق در تبعیت از ایشان است.

۶- کدام محکمه و دادگاه عادل، حکم به گمراهی کسانی می‌کند که به آنان متمسک شده و به ریسمان ولایت آنان چنگ زده اند و بر منوال آن قدم برمی دارند؟ حاشا که اهل سنت و جماعت چنین حکمی کنند.

 

/سایت فطرت