آیا ضمانت بیعت شجره تاریخ انقضایی دارد؟

آیا بیعت شجره می‌تواند ضامن رستگاری ابدی باشد، با این‌که اصحاب بیعت، خود به بدعت‌گذاری پس از پیامبر اعتراف‌کرده و خود را شایسته‌ی ستایش درمورد این واقعه ندانند؟(۱)
 

بیش تر بدانید!

۱_ صحیح البخاری - البخاری - ج ۵ - ص ۶۵ – ۶۶: حدثنی أحمد بن اشکاب حدثنا محمد بن فضیل عن العلاء بن المسیب عن أبیه قال لقیت ‹ صفحه ۶۶ › البراء بن عازب رضی الله عنهما فقلت طوبی لک صحبت النبی صلی الله علیه وسلم وبایعته تحت الشجرة فقال یا ابن أخی انک لا تدری ما أحدثنا بعده
الإصابة - ابن حجر - ج ۳ - ص ۶۷: وقال سعید بن منصور حدثنا خلف بن خلیفة عن العلاء بن المسیب عن أبیه عن أبی سعید قلنا له هنییا لک برؤیة رسول الله صلی الله علیه وسلم وصحبته قال إنک لا تدری ما أحدثنا بعده