آیا صحیح است که سیاست حکومت عمر منع نقل احادیث پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) بود؟

آیا صحیح است که می‌گویند: سیاست حکومت عمر بن الخطاب منع نقل احادیث پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) بود، و کسانی را که با این روش و سیاست مخالفت می‌کردند، زندان و شلاق و تعزیر می‌کرد.

۱ـ ذهبی می‌گوید: آری چنین بود عمر، او می‌گفت: از پیامبر کمتر حدیث نقل کنید و چندین صحابی پیامبر را نسبت به نشر احادیث توبیخ کرد. آری این شیوه و مذهب و ایده عمر و غیر عمر بود
سیر اعلام النبلاء ۲: ۶۰۱

۲ـ طبری می‌گوید: هر وقت خلیفه مردم، حاکم و یا استانداری را برای نقطه ای اعزام می‌کرد، به او چنین سفارش می‌کرد: فقط قرآن بخوانید و از محمد ـ صلی الله علیه و سلّم ـ کمتر روایت نقل کنید و من هم با شما هم صدا هستم.
تاریخ الامم و الملوک، ۳: ۲۷۳

۳ـ قرظة بن کعب انصاری می‌گوید: هنگامیکه قصد عزیمت به کوفه را کردیم، عمربن الخطاب تا منطقه «صرار» به بدرقه ما آمده و گفت: می‌دانید چرا شما را بدرقه کردم؟ گفتیم: لابد بخاطر اینکه ما از صحابه رسول اللّه ـ صلی الله علیه و سلّم ـ هستیم؟ گفت: شما وارد آبادی و روستایی می‌شوید که قرآن می‌خوانند، مبادا آنان را با خواندن و قرایت احادیث پیامبر از خواندن قرآن بازدارید! تا می‌توانید از پیامبر حدیث کم نقل کنید.
الطبقات الکبری ۶: ۷ ـ المستدرک علی الصحیحین از ۱۰۲

 

//