آیا شیعه در عهد صفویه تاسیس شده؟

علاوه بر بحثی که در تا سیس شیعه در عصر پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) دراینجا و اینجا داشتیم عده ای هنوز می‌خواهند تاسیس آن را به دوران صفوی در قرن دهم هجری در ایران بدانند غا فل از آنکه:

 

دولتهای شیعه در کشورهای عربی در شمال آفریقا مانند مغرب (مراکش) وتونس ودر مشرق مانند مصر وحلب قبل از آنکه صفویان در ایران به حکومت برسند، وجود داشت.

 

زیرا دولت ادریسیها در مغرب در قرن دوم هجری،دولت فاطمی ها در مصر در اواسط قرن سوم هجری،دولت حمدانی ها در حلب(سوریه) ودر عراق در قرن چهارم هجری،بوده در صورتی که دولت صفوی در ایران در قرن دهم هجری ایجاد شده، پس اشتباه بزرگی است که عده ای میخواهند آغاز شیعه را از ایران بدانند.

با این حدیث چه میکنید که سیوطی در کتاب در المنثور آورده است در ذیل آیه شریفه:إِنَّ الَّذِینَ آَمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَیِکَ هُمْ خَیْرُ الْبَرِیَّةِ (سوره بینه/آیه۷)جابر بن عبد الله انصاری می‌گوید:ما در کنار نبی مکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)بودیم و امیرالمؤمنین (علیه السلام) آمد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: 
و الذی نفسی بیده إن هذا و شیعته لهم الفایزون یوم القیامة.این علی و شیعیانش، نجات یافتگان در روز قیامت هستند. (رالمنثور، ج۶، ص۳۷۹ - فتح القدیر، ج۵، ص۴۷۷ - تاریخ دمشق، ج۴۲، ص۳۷۱ - شواهد التنزیل حسکانی،‌ ج۲، ص۴۶۸ - مناقب خوارزمی، ص۱۱۱، حدیث۱۲۰) 
 http://www.sonnat.net/default.asp