آیا شروع کار با نام مخلوق شرک نیست؟

 

روایت مورد شبهه: 
إذا اشتکی الإنسان فلیقل: «بسم الله و بالله و بمحمد رسول الله (صلی الله علیه وآله) أعوذ بعزة الله وأعوذ بقدرة الله علی ما یشاء من شر ما أجد». 
منبع روایت: الکافی، الشیخ الکلینی، ج ۲، ص ۵۶۷.

متن شبهه: 
در برخی از کتب روایی شیعیان عباراتی به چشم می‌خورد که حاکی از شروع کار با نام مخلوق است. از نظر شما آیا این اعتقاد شیعیان به معنی شریک گرفتن برای خداوند نیست؟ با توجه به عبارت بسم الله الرحمن الرحیم، چه دلیلی وجود دارد که کارها را با نام غیر خدا آغاز کنیم؟

 

خلاصۀ پاسخ: 
آنچه در عبارت «بمحمد» نهفته است، مسیلۀ توسل به مقام والای پیامبر (صلی اللـه علیه و آله) است که دستوری قرآنی است؛ چرا که باء در این عبارت، باء استعانت است.

 

پاسخ کامل: 
در زبان عربی حروف، معانی مختلفی می‌گیرند و مفاهیم آنها با توجه به کاربردشان در جمله شناخته می‌شود. از جمله حرف"باء"که بیش از ۱۵ معنا برای آن ذکر کرده اند؛۱ بنابراین تشخیص درست معنای حروف در فهم صحیح عبارت بسیار مؤثر است. بر این اساس مراد از این عبارت شروع کار با نام مخلوق نیست، بلکه باء در عبارت «بمحمد»، باء استعانت است و منظور از عبارت این است که به نام خدا با یاری جستن از او و با کمک خواستن از پیامبر(صلی اللـه علیه و آله)... در واقع با این عبارت، امام (علیه السلام) مردم را در هنگام ناخوشی به توسل به پیامبر(صلی اللـه علیه و آله) دعوت می‌کند. همان‌طور که بیان شد توسل یک دستور قرآنی است. خداوند می‌فرماید: ﴿و ابتغو إلیه الوسیله﴾؛ لذا در این عبارت"شروع کار با نام مخلوق"وجود ندارد، بلکه آنچه در عبارت «بمحمد» نهفته است، مسیلۀ توسل به مقام والای پیامبر(صلی اللـه علیه و آله) است که یک دستور قرآنی است.

 

 


۱. موسوعة الصرف و النحو و الاعراب، امیل بدیع یعقوب، انتشارات استقلال، ص ۱۸۵.


به نقل از وبلاگ کبوتران عاشق


 وبلاگ کبوتران عاشق