آیا خلافت به صحابی بودن و خویشی (با پیامبر) است؟
 

در «نهج‌البلاغه» چاپ «دارالمعرفة بیروت» شارح: محمّد عبده۱ و محقّق: صبحی صالح و...۲ در مجموعه‌ی حکم از قول امیرمؤمنان صلوات‌الله‌علیه چنین آورده‌اند:

«واعجبا! آیا خلافت به صحابی بودن و خویشی (با پیامبر) است؟»

حال‌ آن‌ که در تمامی نسخ خطّی موجود «نهج‌البلاغه» چنین آمده ‌است:

«واعجبا! آیا خلافت به صحابی بودن است؟ و به صحابی بودن و خویشی (با پیامبر) نیست؟» ابن‌ابی‌الحدید نیز در شرح خود همین‌گونه ـ طبق نسخ خطّی ـ آورده‌است.۳

این تحریف سبب شده که مقصود امیرمؤمنان علیه‌السّلام واروونه تفسیر شود. چه کسی این خیانت را کرده‌ است؟!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱-نهج البلاغة - خطب الإمام علی (علیه السلام) - ج ۴ - ص ۴۳- شرح الشیخ محمد عبده
۱۹۰ - وقال علیه السلام: واعجباه أتکون الخلافة بالصحابة والقرابة
۲-در نهج البلاغه چاپ مصر، که شیخ محمد عبده آن را شرح داده است، در ج ۳، ص ۱۹۵، چاپ الاستقامه و ج ۴، ص ۴۳، چاپ دارالمعرفة و نهج البلاغه مورد تحقیق و فهرست نویسی صبحی صالح، ص ۵۰۲ و در شرح ابن میثم بر نهج البلاغه، ج ۵، ص ۳۴۱ چنین آمده است
۳-شرح نهج البلاغة - ابن أبی الحدید - ج ۱۸ - ص ۴۱۶
(۱۸۵) الأصل: واعجبا أن تکون الخلافة بالصحابة ولا تکون بالصحابة والقرابة.