آیا صحیح است که می‌گویند: عمر بن خطاب در اسلام خود شک داشت و عقیده داشت که جزء منافقین است؟
امام ذهبی در تاریخ خود آورده است که جناب عمر از حذیفة بن یمان عاجزانه می‌خواست که به او بگوید: آیا من جزو منافقان هستم یا نه؟
 

«حذیفة أحد أصحاب النبی...کان النبی ـ صلی الله علیه و سلّم ـ أسرّ اِلیه أسماء المنافقین... وناشده عمر باللّه: أنا من المنافقین؟...».

حذیفه از اصحاب رسول خدا بود؛ پیامبر نام مخالفین را به او آموخته بودند. عمر بن خطاب او را به خدا قسم می‌داد که بگوید او از منافقین هست یا نه.


تاریخ الاسلام (الخلفاء)، ص ۴۹۴ 

البدایة والنهایة، ج ۵، ص ۲۵

جامع البیان، ج ۱۱، ص ۱۶

 

//