آیا بر شیخین رواست و بر امیرالمؤمنین علی مکروه؟


نقل است که عمربن‌خطّاب به ابن‌عبّاس می‌گوید مردم کراهت‌داشتند که نبوّت و خلافت در شما جمع‌شود. (1)

پس چرا خود او در سقیفه، هم‌عشیره بودن مهاجرین با پیامبر صلّی‌الله‌علیه‌وآله را یک امتیاز بلکه حقّی بلامنازع برای تصدّی منصب خلافت برمی‌شمارد و به آن احتجاج می‌کند؟ (2)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ تاریخ طبری ـ ج 3 ـ ص 288 – 290و الکامل فی التاریخ - ابن الأثیر - ج 3 - ص 62 - 63
... عن ابن عباس قال خرجت مع عمر فی بعض أسفاره... قال اللهم غفرا یکرهون أن تجتمع فیکم النبوة والخلافة فیکون بجحا بجحا
2ـ تاریخ طبری ـ ج 2 ـ ص 457
فبدأ أبو بکر فحمد الله وأثنی علیه ثم قال...فخص الله المهاجرین الأولین من قومه بتصدیقه... فهم أول من عبد الله فی الأرض وآمن بالله وبالرسول وهم أولیاؤه وعشیرته وأحق الناس بهذا الامر من بعده ولا ینازعهم ذلک إلا ظالم