آیا بر اساس دستورات اسلامی انتخاب خلیفه شورایی و با رای بزرگان واهل حل وعقد است؟

 

پاسخ ۱: طبق ادعای اهل سنت انتخاب خلیفه شورایی است ولی هیچ مستند تاریخی از دستورات پیامبر در این رابطه و یا دستورات الهی ارائه نمی‌دهند

پاسخ ۲: خلیفه دوم در کیفیت تعین خلیفه گفت: اگر انتخاب نکنم پیامبر انتخاب نکرد واگر انتخاب کنم که ابوبکر انتخاب کرد یعنی راه را برای خود یکی از این دو راه روش عمل کرد پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و ابوبکر می‌دانست نه دستور خدا در قرآن یا دستور پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) یعنی خود نیز قبول دارد که با شور ا انتخاب نشده پس ادعای اهل سنت در مورد انتخاب خلیفه توسط شورا حداقل در مورد او و خلیفه اول و سوم ومعویه وفرزند او یزید و خلفا بنی امیه و بنی مروان و بنی العباس منتفی است وتنها خلافت شورایی انجام شده که گروه مردم برانتخاب خلیفه یک نفر را انتخاب کردند در مورد خلافت علی (علیه السلام) بوده است!
و این مطلب به اقرار یکی از علما اهل سنت شیخ محمد عبده در شرح نهج البلاغه آمده است

((ان علیا (علیه السلام) هو الخلیفه الوحید الذی وصل الی الخلافه باختیار اشعب له اختیارا حرا ))﴿۱﴾

پاسخ ۳: هیچ سندی از قرآن و یا دستورات اسلامی منتسب به پیامبر در رابطه با شیوه انتخاب خلیفه ویا خصوصیات اخلاقی ویا فردی شخصی که قرار است خلیفه باشد توسط مدعیان این اعتقاد عرضه نمی‌شود.

پاسخ ۴: انتخاب مردم برای جانشینی خلافه اللهی میتواند با اشتباه همراه باشد چنانکه مکرر در مکرر این اتفاق افتاده است و حوادث ناگواری نیز پیش آورده است.

پاسخ ۵: پیامبر فرمودند که انتخاب جانشین به دست پیامبر نبوده وامری الهی است 
((لیس ذلک الی انما الی الله یجعله حیث یشا))﴿۲﴾
پس چگون ادعا میشود انتخاب خلیفه پساز پیامبر امری شورایی است

پاسخ ۶: شیعه نیز دقیقا اعتقاد دارد که انتخاب خلیفه کار خداوند است و پیامبر فقط این امر را به مردم ابلاغ کرده است ((یا ایهالرسول بلغ ماانزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالته ........))
و خداوند در غدیر خم به پیامبرامر نموده که علی ابن ابیطالب را بعنوان جانشین خود به مردم معرفی نماید وپیامبر این کار را انجام داده وبرای او حتی از مدعیان خلافت و کلیه حاضرین در واقعه غدیر بیعت گرفته ا ست.
و بدلیل اجماع مسلیمن و بلکه اجماع اهل سنت برعدم وجود نص (سخن پیامبر) بر خلافت هر یک از خلفا ابوبکر عمر و عثمان) کلیه اقوالی که ادعابراین مطلب دارند که انتخاب هریک از آنان شورایی بوده باطل میباشد.

 

۱- شرح نهج البلاغه محمد عبده ج۱/ص۸۴/ ذیل خ شقشقیه
۲- تفسیر طبری /ج۱۳ /ص۱۵۱ ذیل آیه ۱۳ سوره رعد – تفسیر قرطبی /ج۹/ص۲۹۷- اسباب النزول واحدی /ص۲۲۳ – تفسیر روح البیان /ج۴/۳۵۴
تفسیر غرایب القرآن ج۴// ص۱۴۸ – تفسیر الکشف و البیان ثعلبی ج۵/ص۲۷۶ – سیره ابن هشام /ج۲/ص۴۲۴- سیره حلبیه /ج۲/ص۳


 سایت فطرت