آیا با به خلافت نرسیدن علی اسلام ناکام ماند؟

سلام
فرموده بودید: فکر نمی‌کنید که با به خلافت نرسیدن علی اسلام ناکام شد؟ و اسلامی که می‌بینیم اسلام واقعی نیست؟

سؤال شما سؤال دقیقی است و پاسخ آن هم باید دقیق باشد. قبل از پاسخ باید پیش فرضی را در نظر بگیریم و آن این که امیرمؤمنان علیه السلام به چه خلافتی نرسیدند؟!
شاید در این سؤال کمی ابهام به نظر بیاید. 
توضیح: خلافت امیرمؤمنان علیه السلام تنها در مورد ریاست حکومت نبود. بلکه ایشان جانشین پیامبر صلی الله علیه و آله در باب نشر تعالیم قرآن و دین و مرجعیت دینی عموم و هم چنین جانشین ایشان در امر ولایت بودند. ریاست حکومت تنها یکی از شیون امام است که این امر با اقبال مردم محقق می‌شود. گرچه عدم تحقق این امر مخل نشر عمومی اسلام و شناخت بیشتر باورها و نرسیدن به حکومت الهی بود. اما بایدتوجه داشت که امام از اصل دین و کیان آن به اذن الهی دفاع و مراقبت خواهند نمود و این مسئله نه تنها به عدم برقراری حکومت، که به غیبت امام نیز متوقف نمی‌شود. کما این که در اموری خاص امام در زمان خلفای غیر حق، اقدام به مداخله‌هایی فرمودند.امام زمان علیه السلام هم، اکنون از دین و دیانت مراقبت دارند.

البته این موارد به معنای نادیده گرفتن بروز و ظهور جریانات انحرافی نیست ولی باید دانست در همین شرایط، راه الهی باز است.

نتیجه گیری:
۱-با بیان شما که سخن از ناکامی اسلام زدید به طور مطلق موافق نیستیم. اما از جهت عدم نشر عمومی و عدم تحقق اهداف الهی و حاکم نشدن قوانین الهی بر زمین، تا ظهور منجی، بله.
۲-آن چه از خلافت امام امیرالمؤمنین علیه السلام محقق نشد، فقط حکومت ظاهری بود. وگرنه امام جانشین پیامبرصلی الله علیه و آله در امر ابلاغ و روشنگری قرآن و هم چنین ولایت ایشان بودند و امامان پس از ایشان هم به همین نحو.
موفق باشید
 گروه پرسش و پاسخ فطرت