آیا انتخاب مفضول به جای فاضل در انتخاب ابوبکر برخلافت با حضور علی (ع) اعتقاد شیعه است یا اهل سنت؟

پاسخ 1: اهل سنت انتخاب مفضول بر فاضل را صحیح می دانند! نه شیعه! -سخن بزرگان اهل سنت ازجمله ابن ابی ابی الحدید در نادیده گرفت حکم عقل و شرع و عرف مشهور می باشد که گفته است: ((الحمد لله الذی قدم المفضول عل الفضل)) 1 ((شکر خدا براین که پست را برتر و افضل مقدم داشت)) غافل از آنکه در این کار, ضمن رضایت برعمل خلاف گروهی نسبت ظلم و عمل کرد غیر عقلانی به خدا را روا دانسته است. -ابن حجر در صواعق المحرقه می گوید: (((ان اهل السنه اجمعو اعلی صحه امامه المفضول مع وجود الفاضل)))2 ((اهل سنت براین امر اتفاق کردند, که امامت فرد پست دانی با و جود فرد برتر و فاضل صحیح است)) چنانکه ابن خلدون در توجیه عمل معاویه در انتخاب یزید شراب خوار میمون باز برخلافت مسلمین این گونه می گوید ((معاویه با وجود فاضل, مفضول را انتخاب کرد آن هم به جهت دلسوزی برای اتفاق و اجماع امت!))3

پاسخ 2: سخن انتخاب مفضول بر افضل مخالف عقل سلیم و عرف و شرع است,که منطقا نباید تاییدی داشته باشد!

پاسخ 3: روایاتی در ذم چنین روشی از رسول خدا در کتب اهل سنت وجود -((عن حذیفه عن النبی (ص) قال:((ایما رجل استعمل علی عشره انفس وعلم ان فی العشره من هو افطن (افضل)منه فقد غش الله و رسوله و جماعه المسلمین))

1 ابن ابی الحدید /ج1/ص3 ابتدای مقدمه مولف
2 صواعق المحرقه /ص44/الفصل الخامس فی ذکر شبه الشیعه, شبه الحادیه عشره
3 مقدمه ابن خلدون /ص210 / الفصل الثلاثون فی ولایه العهد
4 البنایه فی شرح الهدایه /ج8/ص10 کتاب ادب القاضی – نصب الرایه/ج4/ص63 کتاب ادب القاضی

حذیفه از پیامبرنقل میکند که هر کسی شخصی را برده نفر مامور قرار دهد, وبداند در میان آن ده نفر فردی زیرک تر وجود دارد, بدرستیکه با این انتخاب به خدا و رسول و گروه مسلمین خیانت نموده ونیرنگ زده است. - شبیه این روایت نیز از طرف ابن عباس از پیامبر(ص) نقل شده است که مضمون آن, این است: هر کسی متصدی امور مسلمین شود, وکسی برآنان گمارد و مسیولیت به او دهد و او بداند که فرد دیگری از این سزاوار تر است و به کتاب خدا و سنت پیامبرش آشناتر است, او با تعیین چنین فردی به خدا ورسول و عموم مسلمین خیانت کرده است. 1 نتیجه اینکه: چگونه است انتخاب مفضول بر افضل در روایات اهل سنت خیانت است, وآن وقت اهل سنت خیانت بر خدا و پیامبر و مسلمین را صحیح می دانند؟

1 البنایه فی شرح الهدایه /ج8/ص10 –ازاله الخفا عن الخلافه الخلفا /ج1/ص329- تاریخ بغداد /ج6/ص76 ترجه ابراهیم بن زیاد القرشی /رقم 3112- نصب الرایه /ج4/ص62 کتاب ادب القاضیسایت فطرت