آیا امکان دارد پیامبر برای خودش جانشین تعیین نکرده باشد و این کار را به مردم سپرده باشد؟

پاسخ ۱: خیر زیرا پیامبر در مواردی که حتی برای مدتی کوتاه از مدینه خارج می‌شدند برای خود جانشینی تعیین مینمودند چگونه یامبر برای حفاظت از دینی که برای آن ۲۳ سال زحمت کشیده اند و تازه به دین اسلام روی آورده اند مسیولی تعیین ننمودند؟ و اساسا عقل انسان نیز چنین حکمی نمی‌کند. 

پاسخ ۲: بسیاری از رؤسای قبایل عرب به شرط آنکه بعد از پیامبر بعنوان وصی پیامبر تعیین شوند حاضر بودند از پیامبر حمایت کنند و مسئله ای به این روشنی نعوذ بالله چگونه به ذهن خود پیامبرنرسیده است؟ بلکه باید گفت مسئله ای به این مهمی نیز تکلیف او نیست, بلکه خدا برا حفظ دین خود اولی می‌باشد, که خلیفه وجانشین بعد از پیامبر را مشخص نماید,لذا پیامبر در پاسخ در خواست رؤ سای قبایل که جانشیین بعداز او را, شرط حمایت از رسول خدا قرار میدادند, میفرمود ((الله اعلم حیث یجعل رسالته))۱ یا اینکه در پاسخ عامر ابن الطفیل فرمود ((لیس ذالک الی اما ذلک الی الله یجعله حیث یشا))۲ 

پاسخ ۳: مسئله تعیین جانشین به فکر ابوبکر (خلیفه اول) و عمر (خلیفه دوم)و معاویه و... هر یک از خلفا بنی امیه و بنی مروان و بنی عباس رسیده ولی به فکر اشرف مخلوقات و انبیا نرسیده است,آیا چنین حرفی صحیح به نظر می‌رسد؟ 

پاسخ۴: ادعای ما مسلمین این است که دین اسلام کامل ترین دین بوده پس چگونه خدا و پیامبر این امر را فراموش کرده اند و آن را به مردم سپرده اند این سخن با اکمال دین سازگار نیست. 

پاسخ۵:چگونه ممکن است پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) که آنقدر روی وصیت برای مؤمنین سفارش کرده است خود وصیتی در رابطه با موضوعی به این مهمی نکرده باشد,تا مردم به ناچار مجبور به تعیین خلیفه شوند؟

پاسخ ۶: برفرض محال که پیامبرخدا این امر را به مردم سپرده باشد پس چرا توسط هیچیک از فرقه‌های مدعی این امر مدرکی معتبر برای آن عرضه نمی‌کنند؟ بلکه برعکس در کتب شیعه و برخی از کتب اهل سنت مدارکی دال بر نصب امیر المؤمنین برخلافت بعد از پیامبر در غدیر خم وجود دارد. پاسخ ۷: نام اوصیا انبیا در کتب الهی وجود دارد خود این امر دلالت براهمیت این مسئله دارد و پیامبرخاتم نیز نمی‌توانسته از این امر مستثنا باشد. 
 

۱- سیره ابن هشام /ج۲/ص۴۲۴ باب عرض رسول الله نفسه علی القبایل – سیره حلبیه/ج۲/ص۳ 
۲ -تفسیر طبری /ج۲/ص۱۵۱ ذیل آیه ۱۳ سوره رعدسایت فطرت