آیا آیه ی ۵۴ سوره مایده در تایید صحت خلافت ابوبکر است؟

 

پاسخ ۱: آیه میگوید گروهی را میآورد! ((یاتی الله بقوم)) آما ابوبکر ویاران او که حاضر بودند! پسآنان مصداق آیه نیستند.

 

پاسخ ۲: در ذیل این آیه وآیات مشابه ((..... وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم)) روایت است که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به سلمان اشاره نموده وفرمود ((هذا وقومه)) و یا فرموده ((ولو کان الدین بالثریا لناله رجال من فارس))۱ بنابر این آن مصداق آیه به صورت روشن با مدارک بیان شده است.

 

پاسخ ۳: تایید اینکه مصداق ((یاتی بقوم)) ایرانیان هستند نه ابوبکر و یاران او این است که اولین گروهی که با مرتدین برخورد کردند, فیروز دیلمی ویاران ا بودند, که اسود عنسی را کشتند کهآنها نیز ایرانی بودند. که مطالبق اشاره پیامبر در مورد مصداق آیه به سلمان ((هذا و قومه)) صحیح است مگر اینکه رویات موجود را نادیده بگیریم.

 

پاسخ ۴: اشاره آیه در کلمه((قوم)) اشاره است به گروه نه فرد و باید در روایات دید اشاره به کدام گروه است زیرا در روایات فراوانی از اهل سنت داریم که در ههر جای قرآن منظور از ((یا ایها الذین آمنو ا)) گروهی بوده که علی (علیه السلام) امیر و شریف آن گروه بوده است ۲

 

پاسخ ۵: قول قوی تر از اهل سنت این است که مصداق این آیه ابو موسی اشعری است ۳

 

پاسخ ۶: ابن کثیر اقوال دیگری را که در این باره گفته اند را اشاره کرده ومیگوید: آنها اهل قادسیه و یا اهل سبا و یا اهل یمن ویا قوم ابو موسی هستند ۴

 

پاسخ ۷: بعضی از روایات که می‌خواهند علی (علیه السلام) را نادیده بگیرند, میگوین او با مرتدین جنگ نکرد. در پاسخ این گروه باید گفت اتفاقا جنگ‌های اصلی با ارتداد در زمان ایشان واقع شد جنگ جمل, صفین,نهروان از جنگ‌هایی بود که با گروه مرتد رخ داد و پیامبر از آنها نیز خبر داده بود پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم)فرمود: ((لا ترتدوا بعدی کفارا ))۵

 

پاسخ ۸: به دلیل حدیث نبوی در جنگ خیبر که فرمود: ((الا عطیین هذه الرایه غدا رجلا یفتح الله علی یدیه یحب الله و رسوله و یحبه الله ورسوله...)) ۶ یعنی فدار پرچم اسلام را در دست کسی میدهم که خدا فتح را به دست او انجام میدهد و او خدا ورسولش را دوست می‌دارد و خدا ورسولش نیز او را دوست می‌دارند. یعنی مصداق((یحبهم ویحبونه)) می‌باشد لازم بذکر است در آن جنگ باآنکه خلیفه اول ودوم حضور داشتند نتوانستند فتحی بدست آورند و پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) چنین مطلبی را در مورد آنها نگفت.

 

پاسخ ۹: بنابر قول قطعی مفسران شیعه وسنی آیه ۵۵ سوره مایده قطعا در باره علی (علیه السلام) است واگر استناد اهل سنت در خلافت ابوبکر به آیه ۵۴ همین سوره صحیح باشد, قایل یک تناقض صریح شده ایم که نشان میدهد استناد آنها به آیه ۵۴ سوره مایده نمی‌تواند صحیح باشد.

 

 


۱ تفسیر ابن کثیر /ج۴/ ص۱۸۲ذ/ ذیل سوره محمد آیه ۳۸ – تفسیر قرطبی /ج۱۶/ص۲۵۸ – تفسیر کشاف /ج۴/ص۳۳۱ – تفسیر فخر رازی / ج۲۸/ ص۶۴-تفسیر طبری /ج۲۶/ص۷۸ –تفسیر در المنثور /ج۶ /۶۶ و سایر منابعی که در ص۳۶ کتاب غدیرخم وپاسخ به شبهات ذیل آدرس شماره ۱ آمده

۲ صواعق المحرقه /۱۲۷ – تاریخ الخلفا سیوطی / ص۱۷۱ – ترجمه الامام علی ابن عساکر / ج۲ / ص۴۳۰ حدیث ۹۳۹-ذخایر العقبی / ص۸۹ وایر۶۶ و سایر منابعی که در ص۳۶ و ۳۷ کتاب غدیرخم وپاسخ به شبهات ذیل آدرس شماره ۲صفحه ۳۶ آمده است

۳ مستدرک عل الصحیحین /ج۲ /ص۳۱۳- تفسیر بحر المحیط /ج۴/ص ۲۹۷ – تفسیر المراغی /ج۲/۴۵۵- تفسی اب کثیر /ج۳/ ص۱۲۴ – تفسیر فتح البیان /ج۳/ص۴۵۲ –تفسیر الکشف و البیان ثعلبی / ج۴ ص۷۴

۴ تفسیر ابن کثیر /ج۳/ ص۱۲۴ – مستدرک الصحیحین/ ج۲/ص۳۱۳

۵ صحیح بخاری /ج۹ /ص۶۳ باب قول النبی: ((لا ترجعوا بعدی کفارا))

۶ صحصیح بخاری /ج۵ /ص۱۷۱ و ج۴/ ۷۳ - فضایل الصحابه احمد حنبل /ج۲/ص۶۰۴/ حدیث ۱۰۳۴مایده/۵۴ محمد/۳۸

 سایت فطرت