کتاب آفتاب زندگانی


مولف: دکتر هادی قندهاری
ناشر: اتشارت رادنگار
مترجم:
نوبت چاپ: تابستان۸۶/چاپ دوم
تعداد صفحات: ۱۰۰
قیمت: ۱۰۰۰۰ ریال
مشخصات ناشر:کتابی به صورت درسنامه مختصر و مفید که در نوع خود عالی است شامل 15 درس که بعضی عناوین آن عبارتند از لزوم شناخت امام زمان، منجی در قرآن و سایر کتب آسمان