آفتاب زندگانی

مولف: دکتر هادی قندهاری
ناشر: اتشارت رادنگار
مترجم:
نوبت چاپ: تابستان86/چاپ دوم
تعداد صفحات: 100
قیمت: 10000 ریال
مشخصات ناشر:


کتابی به صورت درسنامه مختصر و مفید که در نوع خود عالی است شامل 15 درس که بعضی عناوین آن عبارتند از لزوم شناخت امام زمان، منجی در قرآن و سایر کتب آسمان