آزار رسول خدا چه تبعاتی دارد؟

کسانی که از فرمان پیامبر صلّی‌الله‌علیه‌وآله در روز پنجشنبه به آن شکل اهانت‌بار و با آن حال رنجور و پر از تألّم حبیب خدا سرپیچی ‌کردند و خاطر عزیز آن حضرت به این طریق رنجیده شد۱، آیا از تبعات این آزار، آگاه بودند؟ :

با آزار رسول خدا به تحقیق خدا را آزردند.۲

و اعمال گذشته خویشتن را حبط‌ کردند.۳

و خدای متعال آزاردهندگان رسولش را از ملعونین خوانده‌است.


إِنَّ الَّذِینَ یُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِینًا ﴿احزاب/ ۵۷﴾

همانا کسانی که خدا و رسول اش را ازار دادند, خدای در این دنیا و دنیای واپسین ایشان را لعنت کرده است و برای شان عذاب بزرگی مهیا فرموده است. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ـ صحیح البخاری، ج ۱، ص ۳۶-۳۷-کتاب العلم؛ ج ۳، ص ۱۱۵۵، باب إخراج الیهود من جزیرةالعرب ؛ ج ۵،ص ۱۳۷؛ ج ۷، ص ۹ ؛ ج۸، ص ۱۶۰ ؛ صحیح مسلم، ج ۵، ص ۷۵/ مسند احمد - الإمام احمد بن حنبل - ج ۱ - ص ۳۲۴ – ۳۲۵/ الطبقات الکبری - محمد بن سعد - ج ۲ - ص ۲۴۴- ذکر الکتاب الذی اراد رسول الله ان یکتبه لامته فی مرضه الذی مات فیه/ إمتاع الأسماع - المقریزی - ج ۲ - ص ۱۳۲- خبر کتاب رسول الله عند موته/ - ج ۱۴ - ص ۴۴۶- ذکر اراده الرسول ان یکتب کتابا لاصحابه و قد اشتد به الوجع
۲ـ کسی که رسول خدا صلّی‌الله‌علیه‌وآله را بیازارد، خدا را آزرده: سبل الهدی والرشاد - الصالحی الشامی - ج ۱۱ - ص ۸، ۹/ المناقب - الموفق الخوارزمی - ص ۳۲۸،ح۳۴۴/کنز العمال - المتقی الهندی - ج ۱۲ - ص ۹۵ – ۹۶،ردیف۳۴۱۵۴ /المجموع - محیی الدین النووی - ج ۱ - ص ۲۴
۳ـ کسی که رسول خدا صلّی‌الله‌علیه‌وآله را بیازارد، اعمالش حبط‌می‌شود: خصایص أمیر المؤمنین (علیه السلام) - النسایی - ص ۱۲۰
۴ـ کسی که رسول خدا صلّی‌الله‌علیه‌وآله را بیازارد، ملعون است: المناقب - الموفق الخوارزمی - ص ۳۲۸