آرزوی معاویه و دفن نام پیامبر

ابن ابی الحدید به نقل از زبیر بن بکار نوشته است: مطرف بن مغیرة بن شعبة روایت کرده است که به همراهی پدرم نزد معاویه رفتیم، پدرم هرگاه از نزد معاویه بازمی گشت از عقل و هوش معاویه سخن می‌گفت و از کارهای شگفت آوری که از وی دیده بود، گفتگو می‌کرد.
 

در یکی از شبها پدرم در حالی به خانه آمد که بسیار اندوهگین به نظر می‌رسید، و حتی از خوردن غذا خودداری نمود. من مدتی در انتظار ماندم تا پدرم حرفی بزند و پنداشتم درباره خاندان ما حادثه ای رخ داده است.
 

بالاخره از پدرم پرسیدم: چرا اندوهگین هستی؟ وی گفت: امشب از نزد ناپاکترین مردم که از همه کافرتر است بیرون شدم. گفتم: جریان از چه قرار است؟ پدرم گفت: امشب با معاویه خلوت داشتم و به او گفتم: یاامیرالمومنین تو دیگر پیر شده ای و اکنون لازم است راه عدل و داد پیش گیری و به مردم نیکی کنی، چه بهتر نسبت به بنی هاشم عاطفه نشان دهی و از آنان دلجویی کنی، به خدا سوگند دیگر در دست آنان چیزی باقی نمانده است که تو از آنها خوف داشته باشی، و چنانچه تو نسبت به آنها محبت کنی، ذکر خیری از خود به جای خواهی گذاشت.
 

معاویه گفت: تو بسیار از حقیقت امر به دور افتاده ای، من به کدام ذکر خیر امیدوار باشم که پس از من باقی بماند. یک نفر از تیم (ابوبکر) به خلافت رسید و با مردم هم به خوبی رفتار کرد، و چون از دنیا رفت به دست فراموشی سپرده شد، و تنها نامی از او باقی مانده. و پس از آن مردی از عدی (عمر) به حکومت دست یافت او هم کوششی کرد و خود را به مشقت انداخت، و اکنون پس از ده سال حکومت تنها نامی از او باقی مانده است. همچنین برادرمان عثمان.

اما نام ابن ابی کبشه(۱) را هر روز و شب پنج مرتبه با فریاد بلند"اشهد انّ محمّداً رسول الله"اعلام می‌کنند. آیا دیگر من چه عملی انجام دهم که ذکر من بماند و از من یاد شود. نه، من هرگز به آنها (بنی هاشم) احسان نخواهم کرد. 
 

با زنده بودن نام پیامبر هیچ یادی باقی نخواهد ماند. به خدا سوگند چاره ای نیست مگر آنکه نام پیامبر دفن شود. تا هرگز نامی از او برده نشود.(۲)

پی نوشت:
(۱) ابی کبشه مردی از قبیله خزاعه که با قریش بر سر بت پرستی و پیروی از شعرا مخالفت می‌کرد. و چون پیامبر اکرم با مشرکان در امر بت پرستی مخالفت می‌فرمود حضرتش را با تشبیه به"ابی کبشه"به این لقب می‌خواندند. و بنابر قولی"ابی کبشه"جد مادری پیامبر اکرم بوده است و بدین رو او رامنسوب به آن مرد می‌دانستند. مجمع البحرین طریحی واژه"کبش".
 

(۲) مروج الذهب بهامش ابن اثیر ج۹ص۴۹ حوادث سال ۲۱۲، شرح نهج البلاغة ابن ابی الحدید ج۱ص۴۶۳، الاخبار الموفقیات نوشته زبیربن بکار چ عراق.

 sonnat.net