به گزارش «شيعه نيوز» به نظر مي رسد امارات متحده عربي اخيرا با حمايت از مشي مذهبي مورد نظر خود كه ضد وهابيت سعودي است در صدد رويارويي با عربستان برآمده و استان هاي جنوبي يمن صحنه اين رويارويي خواهد بود.

الازهر سكوي رويارويي امارات با عربستان

امارات استان هاي جنوبي و شرقي يمن را مجال جديدي براي تقويت مشي مذهبي ضد وهابيت سعودي مي داند و در تلاش براي تقويت بازوهاي خود در اين استان ها است و در اين راه از روابط مستحكم خود با صوفي هاي حضر موت بهره برداري مي كند و براي اعزام شيوخ اين مناطق به الازهر تسهيلاتي ارايه مي دهد زيرا الازهر را قوي ترين سكوي رويارويي با عربستان مي داند.

رقابت بين اين دو همسايه عرب در منطقه خليج فارس فقط به نفوذ نظامي سياسي و جغرافيايي محدود نمي شود بلكه رهبري مذهبي و روحي مسلمانان را نيز شامل در برمي گيرد.

حدود نيم قرن دشمني امارات و عربستان

اين وضعيتي است كه اكنون بين امارات و عربستان در جريان است دو كشوري كه تاريخ دشمني پنهان بين آنان به سال 1971 باز مي گردد زماني كه امارات از بيم حمله آل سعود به مرزهاي شرقي در صدد يكپارچه كردن امارت هاي ساحل غربي خليج فارس برآمد زيرا احتمال چنين اقدامي از سوي سعودي را تهديدي براي منطقه نفت خيز ابوظبي مي دانست.

رقابت با عربستان در زمينه اعطاي جوايز به برگزيدگان مسابقات قرآن

از آن زمان تا كنون امارات در تلاش براي از بين بردن رهبري ادعايي عربستان بر جهان اسلام بوده است و در اين خصوص تلاش كرد از مناسبت هاي ديني به ويژه ماه رمضان و اعطاي جوايزي فراتر و گرانبهاتر از جوايز سعودي بهره برداري كند كه نمونه آن در نظر گرفتن جايزه بين المللي دبي براي مسابقات قرآن بود.

حاتم بخشي‌هاي امارات پس از حوادث 11 سپتامبر

امارات همزمان با اين اقدامات به بذل و بخشش هايي در قالب فعاليت هاي خيريه در بسياري از كشورهاي اسلامي اقدام كرد و اين راهبردي بود كه پس از حوادث 11 سپتامبر و خشم افكار عمومي غرب در قبال رياض روند صعودي طي كرد.

به عبارت ديگر امارات پس از اين حادثه فرصت را براي خالي كردن زير پاي همسايه سعودي و تقويت حضور خود ت حت عنوان «اعتدال گرايي» و «مبارزه با تفكرات افراطي» مغتنم شمرد.

همزمان با سقوط اخوان المسلمين در مصر و قدرت گرفتن عبدالفتاح السيسي اماراتي ها بيش از پيش احساس قدرت كرده و در نتيجه به گام هاي جسارت آميز تر در مقابل عربستان اقدام كردند.

به اين ترتيب امارت به جذب شيوخ و صوفيان معروف به ميانه روي و حامي الازهر رو آورد و در ژوييه 2014 با تاسيس «شوراي حاكمان مسلمان» به رهبري احمد الطيب شيخ الازهر اقدامات آن در اين خصوص به اوج رسيد.

تبليغ براي الازهر در رسانه‌هاي اماراتي

امارات هدف از اين اقدام را مبارزه با طايفه گرايي و تقويت مشي ميانه روي در جهان اسلام اعلام كرد و پس از آن حمايت سخاوتمندانه خود را نصيب مراكز وابسته به شيوخ استان هاي جنوبي يمن به ويژه صوفيان كرده و همزمان با آن رسانه هاي امارات به تبليغ براي الازهر پرداخته و آن را تنها مرجع اهل تسنن معرفي كردند.

جنوب يمن صحنه كشمكش‌هاي رو به افزايش امارات و عربستان

در اين ميان سران ابوظبي شيوخ جنوب يمن را به سفر به الازهر ترغيب مي كردند و بر اساس اين راهبرد امارات اكنون در جنوب يمن سخت به تكاپو افتاده است تا جايي كه كشمكش سياسي و نظامي آن با متحدانش در اين مناطق هر لحظه رو به انفجار است.

تلاش براي در تنگنا قرار دادن عربستان

اطلاعاتي كه در اين خصوص در دست است نشان مي دهد رهبران ابوظبي شيوخ جنوب يمن را به سفر به الازهر تشويق و تمام تسهيلات مادي و لجستيكي لازم را نيز برايشان مهيا مي كنند و در نظر دارند با اين كار عربستان را در تنگنا قرار دهند و قدرت تحرك آن را سلب كنند.

از جمله اين شيوخ محمد رمزو عضو هييت موسوم به هيت شرعي فتوا و ارشاد جنوب يمن است كه قرار است به منظور شركت در دوره آموزش مبلغان به الازهر ملحق شود.

يكي ديگر از اين شيوخ مناف التهاري معاون رييس اين هييت است كه سرگرم تهيه رساله دكتراي خود در الازهر است.

همچنين گروه ديگري از اين شيوخ آماده سفر به مصر هستند و قرار است يا به دوره مبلغان ملحق شوند و يا تحصيلات عالي خود را در آنجا ادامه بدهند.

رونق دادن مراكز صوفيان در جنوب يمن

از سوي ديگر برخي منابع عدن اعلام كردند كه مراكز صوفي اين شهر و مناطق اطراف آن با حمايت امارت در حال رونق گرفتن مجدد هستند زيرا تا پيش از اين از بيم گروههاي تروريستي فعاليت هاي آنان تقريبا متوقف شده بود.

بنابر اعلام اين منابع امارات علاوه بر كمك هاي مالي مستقيم به اين مراكز در صدد بازسازي مراكز صوفي و جبران خسارت هاي وارده به آنان و ارايه تجهيزات دارويي و پزشكي به درمانگاههاي و مراكز بهداشتي وابسته است.

در حضرموت نيز امارات بخشش هاي سخاوتمندانه اي را در اختيار صوفيان قرار داده و با اين اقدام به جنگ نرم عليه عربستان متوسل شده است.

حمايت هاي امارات علاوه بر كمك هاي مالي شامل كمك هاي رسانه اي و فراهم كردن امكانات اينترنتي است.

نگاهي به صفحات اينترنتي كه تحت حمايت امارات قرار دارد نشان مي دهد اين صفحات بيشتر عناوين فرهنگي داشته وهدف از آن ترويج تفكرات صوفي با پوشش گسترده اقدامات خيريه است ودر واقع ابوظبي با اين كار همچنان به مشي مذهبي خود در دشمني با عربستان ادامه داده است.

در مقابل بعيد نيست عربستان اقدامات ضد اماراتي خود را در تمام سطوح ادامه دهد و به اين ترتيب پيش بيني مي شود استان هاي جنوبي يمن وارد گردونه كشمكش هاي جديدي شوند كه چه بسا صوفيان كه تا اين لحظه وجهه مسالمت آميز داشته و به دور از بازي هاي سياسي بودند در معرض تهديد قرار بگيرند. منبع: تسنيمشيعه نيوز