به گزارش «شيعه نيوز» به نقل از مركز خبر حوزه، وي در ديدار سفير ايران در قاهره افزود: تراث اين مذاهب از ثروت‌هاي فكري است كه كسي نمي‌تواند آن را بي‌اعتبار كند.

مفتي مصر خاطرنشان كرد: بايد ميان رفتارهاي افراطي برخي گروه‌ها و حكومت‌ها از يك سو و منش‌هاي حكيمانه از سوي ديگر تفاوت قايل شويم.

وي با انتقاد از رفتارهاي افراطي در خصوص مذاهب اسلامي ابراز داشت: ما اين شيوه را محكوم مي‌كنيم و معتقديم نبايد بر شيوه‌هاي تقريب گرايانه فايق بيايد.

دكتر علي جمعه ادامه داد: مسلمانان در تمام نقاط جهان بايد ضمن اختلاف در رنگ و تمايلات و مذاهب خود، تلاش و پشتكار در جهت وحدت اسلامي داشته باشند و اين امر، شرعا واجب است.

وي گفت: شرايط كنوني اقتضا مي‌كند كه موضوع وحدت اسلامي را در اولويت نخست خود قرار دهيم و به عنوان يك ضرورت بر آن پافشاري نماييم.

مفتي مصر با اشاره به مفهوم تقريب گفت: تقريب به اين معنا نيست كه فردي از مذهبي به مذهب ديگر داخل شود و همچنين به معناي اين نيست كه فردي از اعتقادات خود كوتاه بيايد.

وي رفتارهاي افراطي در اين زمينه را محكوم كرد و ابراز داشت: لازم است كه نداي حكمت واعتدال در همه جا ظاهر شده تا به اين وسيله به مسايل اسلام در جهان معاصر خدمت شود.

خاطرنشان مي‌شود پيش از اين نيز دكتر علي جمعه طي فتوايي اعلام كرده بود: استفاده از فقه شيعه به نفع منافع امت اسلامي جايز است و هيچ حرجي در آن نيست.

وي تاكيد كرده بود: ما بايد به پيشرفت‌هايي كه شيعه بدان رسيده اعتراف كنيم؛‌ زيرا واقعيت، جزيي جدانشدني از فقه آنان است و شيعيان هميشه جزيي جدا نشدني از امت اسلامي هستند.

مفتي مصر همچنين گفته بود: برخي براي از بين بردن اتحاد مسلمانان و تضعيف آنان در جهت نفوذ و اجراي نقشه‌هاي دشمنان اسلام به بررسي كتب قديمي شيعه و يافتن موارد اختلافي اقدام مي‌كنند كه اين اشتباهي بزرگ است.

1389/03/24 9:42 AM - شيعه نيوز