آيا نماز گزاري و دعا در كنار قبور اوليا و صلحا و يا قبر پيامبر(ص) اشكال دارد؟

در پاسخ اين پرسش بايد گفت:

‏ الف - آيه شريفه { وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ...} دلالت بر رجحان دعا در كنار قبر پيامبر(ص) دارد، چون كلمه «جَاءُوكَ» هم شامل زمان حيات است و هم شامل زمان رحلت.

‏ ب - فاطمه زهرا(س) هر هفته - روز جمعه - كنار قبر حضرت حمزه حضور مي‏يافت و در آنجا نماز مي‏گزارد و گريه مي‏كرد.
حاكم‏نيشابوري گويد: راويان اين حديث همگي ثقه هستند.
مستدرك حاكم، ج 1، ص 377.

‏ ج - سيره مسلمين بر اين بوده است.
* ابن خلكان مي‏گويد: سيده نفيسه، دختر حسن بن زيد بن الحسن بن علي (ع) در محله‏اي به نام «درب‏السباع» به خاك سپرده شده و قبر او - در مصر معروف به استجابت دعا است و بسيار هم مجرب است.
و فيات الاعيان، ج 5، ص 424.
* شافعي نيز مكرّر به زيارت قبر ابو حنيفه مي‏رفت و دو ركعت نماز مي‏گزارد.
تاريخ بغداد، ج 1، ص 123.
* زهري هم درباره دعا كنار قبر معروف كرخي مطالبي را نقل كرده است.
سير اعلام النبلاء، ج 9، ص 343.
‏ * جزري نيز راجع به قبر شافعي چيزهايي را نقل مي‏كند.
الجواهر المضييه، ج 1، ص 461.


سايت فطرت