کتابنامه


شماره صفحه: 7

مولف: سیدمحمدحسن مومنیناشر: دلیل مامترجم:نوبت چاپ: پاییز/۱۳۸۴تعداد صفحات: ۳۷۶قیمت: ۲۰۰۰ ریالمشخصات ناشر: تلفن۶۶۴۶۴۱۴۱


مولف: دکتر نادر فضلیناشر: منیرمترجم:نوبت چاپ: سوم/۱۳۸۰تعداد صفحات: ۴۷قیمت: ۶۰۰۰ ریالمشخصات ناشر: ۷۷۵۲۱۸۳۶


مولف: سیدمجتبی بحرینیناشر: منیرمترجم:نوبت چاپ: اول/۱۳۸۴تعداد صفحات: ۱۱۲قیمت: ۹۵۰۰ ریالمشخصات ناشر: ۷۷۵۲۱۸۳۶


مولف: سلمان غدیریناشر: نرگسمترجم:نوبت چاپ: اول/۱۳۷۷تعداد صفحات: ۷۸قیمت: ۲۸۰۰ ریالمشخصات ناشر:


مولف: طاهره مسلمی زادهناشر: دلیلمترجم:نوبت چاپ: اول/۱۳۷۹تعداد صفحات: ۸۸قیمت: ۴۰۰۰ ریالمشخصات ناشر:


مولف: علی کورانیناشر: موسسه طهمترجم: سید محمود عظیمینوبت چاپ:تعداد صفحات: ۱۱۲قیمت: ۵۰۰۰ ریالمشخصات ناشر: ۷۴۳۶۲۴-۰۲۵۱ E-Mail:m-taha@noorneat.net


مولف: دکتر نادر فضلیناشر: منیرمترجم:نوبت چاپ: اول/۱۳۸۵تعداد صفحات: ۱۳۶قیمت: ۱۲۵۰۰ ریالمشخصات ناشر: تلفن۷۷۵۲۱۸۳۶


مولف: عبدالحسین نیشابوریناشر: دلیل مامترجم:نوبت چاپ: زمستان۸۵تعداد صفحات: ۱۸۴قیمت: ۱۳۰۰۰ ریالمشخصات ناشر:


مولف: محمدباقر فقیه ایمانیناشر: عطر عترتمترجم:نوبت چاپ: پنجم ۱۳۸۴تعداد صفحات: ۱۹۲قیمت: ۸۰۰۰ ریالمشخصات ناشر: تلفن۷۷۴۲۲۷۱-۰۲۵۱


مولف: مصطفی دلشاد تهرانیناشر: انتشارات دریامترجم:نوبت چاپ: دوم/زمستان ۸۱تعداد صفحات: ۲۵۶قیمت: ۲۰۰۰۰ ریالمشخصات ناشر: تلفن ۲۲۶۷۰۲۳۳


مطالب‌‌مان را دنبال کنید
logo-samandehi

کپـی‌برداری از مطالب سایت فطرت با ذکر منبع در راه رضای خدا مجاز می‌باشد.