این کتاب در واقع خلاصه کتاب"نقش عایشه در تاریخ اسلام(مرحوم علامه عسکری)"است.انگیزه نگارنده این کتاب پاسخ به مقاله ای است که در فصلنامه ندای اسلام چاپ