مظلومی گمشده در سقیفه(جلد سوم)


مولف: علی لباف
ناشر: انتشارات منیر
مترجم:
نوبت چاپ: اول۱۳۸۲
تعداد صفحات: ۲۰۷
قیمت: ۱۴۰۰۰ ریال
مشخصات ناشر: خ-مجاهدین اسلام ، چهارراه آبسردار ساختمان پزشکان واحد۹ تلفن:۷۷۵۲۱۸۳۶بررسی زهد و ساده زیستی خلفا(بررسی رفتارهای دوگانه)بررسی عدالت اجتماعی در زمان خلفا(وضعیت رسیدگی به مردم، جامعه طبقاتی، تبعیض نژادی)بررسی عدالت قضا