مظلومی گمشده در سقیفه(جلد سوم)

مولف: علی لباف
ناشر: انتشارات منیر
مترجم:
نوبت چاپ: اول1382
تعداد صفحات: 207
قیمت: 14000 ریال
مشخصات ناشر: خ-مجاهدین اسلام ، چهارراه آبسردار ساختمان پزشکان واحد9 تلفن:77521836


بررسی زهد و ساده زیستی خلفا(بررسی رفتارهای دوگانه) بررسی عدالت اجتماعی در زمان خلفا(وضعیت رسیدگی به مردم، جامعه طبقاتی، تبعیض نژادی) بررسی عدالت قضا