مظلومی گمشده در سقیفه(جلد اول)

مولف: علی لباف
ناشر: انتشارات منیر
مترجم:
نوبت چاپ: اول1381
تعداد صفحات: 278
قیمت: 16000 ریال
مشخصات ناشر: خ-مجاهدین اسلام ، چهارراه آبسردار ساختمان پزشکان واحد9 تلفن:77521836


اندیشه وحدت اسلامی(نقد، بررسی و قرایتهای مختلف) سطحی نشان دادن اختلافات ایجاد تحریف در عقاید شیعه فتوحات اسلامی (پیامدها و مواجهه ایمه با آنها)