محمد حمیری و علی علیه السلام

محمّد حِمْیری گوید:

وِلایَته هِی الْإیمان حَقّاً/فَذَرنی مِنْ أباطیلِ الْکلامِ/
“دوستی و پیروی او ایمان راستین است؛ پس دیگر سخنان باطل را به رخ من مکش”./سایت فطرت