متن کامل قرآن در Microsoft Excel

شما بوسیله این فایل با قابلیت های مختلف Excel میتوانید از متن قرآن استفاده نمایید.
 

 

دانلود فایلسایت فطرت