متن کامل قرآن در Microsoft Excel

شما بوسیله این فایل با قابلیت‌های مختلف Excel میتوانید از متن قرآن استفاده نمایید.
 

 

دانلود فایلسایت فطرت