متن کامل قرآن در Microsoft Excel

متن کامل قرآن در Microsoft Excel

شما بوسیله این فایل با قابلیت های مختلف Excel میتوانید از متن قرآن استفاده نمایید.

دانلود فایلسایت فطرت