لَوْ أدْرَکْتُهُ لَخَدَمْتُهُ أیّامَ حَیاتِی

اگر او (امام زمان) را دریابم، تمام عمر به او خدمت می‌کنم