ظلم، ظلم است. از سوی هرکسی که باشد ظلم است. کسی که حقی را پایمال کند و خانه ای را خراب نماید و جانی را بستاند، درحالی که آمیخته با ظلم و بی مروتی باشد، باید تاوان بزرگی پس بدهد. و بیچاره آن کسی که به فعل یک ظالم راضی باشد و در دلش ذوق کند که از قول مولا علی علیه السلام خوانده ایم:

الرَّاضِی بِفِعْلِ قَوْمٍ کَالدَّاخِلِ فِیهِ مَعَهُمْ، وَ عَلَى کُلِّ دَاخِلٍ فِی بَاطِلٍ إِثْمَانِ، إِثْمُ الْعَمَلِ بِهِ وَ إِثْمُ الرِّضَى بِه.

آن کس که به کار جمعیتى راضى باشد همچون کسى است که در آن کار با آنها شرکت کرده.

و آن کس که در انجام کار باطل دخالت دارد دو گناه مى‌کند: گناه عمل وگناه رضایت به آنتحریریه سایت فطرت