در شناخت امام هر زمان

در کتب ارایه شده به حاجیان ایرانی سؤال دیگری مطرح شده است. در حالتی خوش بینانه می گوییم این سؤال به خاطر عدم درک درست از مفهوم امامت نزد شیعه به وجود آمده است. و اما متن سؤال:
در دوران پیامبر [صلی الله علیه وآله وسلم] افرادی نزد ایشان می آمدند و فقط یک بار او را می‌دیدند و به مناطق و شهرهای خود باز می‌گشتند، و بدون تردید آنها چیزی درباره ی ولایت علی علیه السلام و فرزندانشان نشنیده بودند. بخصوص که شیعه ادعا دارد که موضوع ولایت علی علیه السلام و فرزندانش در اوایل دعوت رسول الله [صلی الله علیه وآله وسلم] در مکه رخ داده است، پس آیا اسلام آنها ناقص است؟! 
اگر بگویید: بله اسلام آنها ناقص است. می گوییم: اگر چنین می ‌بود قطعاً پیامبر [صلی الله علیه وآله وسلم] باید اسلام آنها را درست می نمود و امر امامت را برایشان بیان می کرد، اما می بینیم که پیامبر [صلی الله علیه وآله وسلم] چنین نکرده است. و اگر بگویید: نه، می گوییم: پس شما باید قبول کنید که امامت از ارکان دین نیست.

پاسخ کوتاه:
۱- پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم فرمودند:" مَنْ مَاتَ وَ لَمْ یَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مِیتَةً جَاهِلِیَّة اگر کسی بمیرد در حالی که امام زمانش را نمی شناسد به مرگ جاهلی مرده است."مسند حنبل ج۴ص۹۶ 
۲- در زمان رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم در اقصی نقاط دنیا مردم می زیستند که نام اسلام هم به آن ها نرسید، چه رسد به یکی از ارکان آن که امامت است، آیا خدا آنها را مواخذه می کند؟ نه
۳- امامت رکن هست برای زمان هر امام، رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم امام زمان خودش بوده امیرالمومنین علی علیه السلام امام زمان خودش بوده.

پاسخ تفصیلی:
هر منصفی می داند که در زمان حیات رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم خود ایشان هم رسول وهم امام بودند مثل حضرت ابراهیم علی نبینا وآله و علیه السلام لذا اگر مسلمانی در حیات رسول خدا از دنیارفته باشد قطعا ویقینا امام زمانش را شناخته ومرده البته اگر کسی امام بعدی را هم بشناسد فضل الهی است و باید اعتقاد داشته باشد و الا لزومی به شناخت امام بعدی نیست. 
مثل این است فردی در زمان حضرت علی علیه السلام حضرت را به امامت شناخته آیا لزومی دارد که او امام حسن علیه السلام را هم بشناسد که اگر از دنیا برود بمرگ جاهلی مرده؟ نه 
یا اگر فردی در زمان امام صادق علیه السلام بود وامام کاظم علیه السلام را نشناخت ومرد لزومی به شناخت امام بعدی نداشته البته اگر بشناسد باید به ایشان ایمان داشته باشد. 
رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم تا قبل از وفات، حضرت علی علیه السلام را معرفی نموده برای ایشان بیعت گرفتند. به هر کس این معرفی رسید او مکلف بوده بپذیرد. اگر به هر کس رسید پذیرفت و مرد چه قبل از وفات رسول الله بمیرد و چه بعد از وفات پیامبر باشد او مومن مرده اگر این معرفی نرسید و مرد بر او چیزی نبوده و این مطلب در زمان امامان شیعه هم صادق است یعنی هر کسی وظیفه دارد امام زمان خود را بشناسد نه امام زمان بعد از خود را. تکرار می کنیم: ولی اگر شناخت باید ایمان بیاورد.
پس این که نابرادر سعودی ما ادعا کرده افرادی رسول خدا را دیدند یا ندیدند ولی نمی دانستند حضرت علی علیه السلام امام هست مشکلی ایجاد نمی کند امامت رکن هست برای زمان هر امام رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم امام زمان خودش بوده علی علیه السلام امام زمان خودش بوده یعنی اگر کسی علی علیه السلام را شناخت وحتی ندانست که حسن بن علی علیه السلام امام است لطمه ای به ایمان او نخورده است. 
پس سوال او بر اساس عدم آشنایی با اعتقادات شیعی بوده است.فطرت