برخی از ویژگیهای حضرت علی علیه السلام در گوشه ای از بیانات قرطبی

- قرطبی گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پس از نزول این آیه: وَأمَرَ اَهْلَکَ بِالصَّلاةِ...هر صبحگاهی به در خانه فاطمه و علی -رضوان اللَّه علیهما- می‏رفت و می‏گفت: نماز!(تفسیر الجامع لأحکام القرآن ۱۱ / ۲۶۳.) 
- آلوسی گوید: امامیه و برخی از ما گفته‏اند: این آیه درباره علی -کرّم اللَّه وجهه- نازل شده‏است آن‏گاه که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در شب هجرت او را در مکه در بستر خود به جای نهاد. و قرطبی نیز همین را گفته است.(تفسیر روح‏المعانی ۲ / ۹۷.)(تفسیر الجامع لاحکام القرآن ۳ / ۲۱.) 
- عبداللَّه‏بن عطا گوید: با امام باقر علیه السلام در مسجد بودم که چشمم به پسر عبداللَّه‏بن سلام افتاد، گفتم: این فرزند همان کسی است که علم کتاب نزد اوست (یعنی عبداللَّه‏بن سلام). حضرت فرمود: آن کس علی‏بن ابی‏طالب است (نه عبداللَّه‏بن سلام).(ینابیع المودة، ص ۱۰۲. و نظیر این روایت را قرطبی در تفسیر خود الجامع لأحکام القرآن ۹/۳۳۶ آورده است.)
- قرطبی وید: ابناءنا دلیل آن است که نوه‏های دختری را نیز فرزند نامند، زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حسن و حسین را با خود آورد و فاطمه پشت سر آن حضرت و علی پشت سر فاطمه در حرکت بود و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به آنان می‏گفت: هرگاه من دعا کردم شما آمین گویید.(تفسیر الجامع لأحکام القرآن ۴ / ۱۰۴.) 
- قرطبی گوید: از ابن‏عباس روایت است که مراد علی‏بن ابی‏طالب علیه السلام است. واز علی علیه السلام روایت است که فرمود: هیچ مردی از قریش نیست مگر اینکه یک یا دو آیه درباره او نازل شده‏است. مردی گفت: درباره شما چه نازل شده؟ فرمود: آیه: وَ یَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ.(الجامع لأحکام القرآن ۹ / ۱۶. و نیز تفسیر البحر المحیط ۵ / ۲۱۱ و تفسیر درّ المنثور ۳/۳۲۴ و تفسیر جامع البیان طبری ۱۲ / ۱۴ در همه این مصادر به سندهای گوناگون.) حکم شورشیان جمل و صفّین علّامه مناوی در تفسیر حدیث “دریغا بر عمّار که گروه سرکش و ستمکار او را می‏کشند” گوید: مراد از عمّار، عمّاربن یاسر است. و مراد از “گروه سرکش” چنانکه قاضی در شرح مصابیح گفته معاویه و یاران اوست. و این حدیث صریح است در سرکشی یاران معاویه که عمّار را در جنگ صفّین به قتل رساندند و اینکه حق با علی است، و این از اخبار غیبی است... 
قرطبی گوید: این حدیث از استوارترین و صحیح‏ترین احادیث است، و معاویه چون نتوانست آن را انکار کند گفت: قاتل عمّار کسی است که او را به میدان جنگ آورد؛ و علی علیه السلام به او پاسخ داد بنابراین رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هم قاتل حمزه است، زیرا او را به میدان جنگ آورد! ابن‏دحیه گفته‏است: این پاسخ علی پاسخ دندان‏شکنی است که جواب ندارد و حجتی است که اعتراضی بر آن وارد نمی‏آید. و امام عبدالقاهر جرجانی در کتاب “امامت” گوید: فقهای حجاز و عراق و شافعی و ابوحنیفه و اَوزاعی، و گروه بسیاری از متکلمان و مسلمانان بر این عقیده اتفاق دارند که علی علیه السلام در جنگ با اهل صفّین و اهل جمل مصیب بوده و آنان که با او جنگیدند یاغی و ستمکار به حضرتش بوده‏اند ولی با این سرکشی کافر نشدند... و ابوسعید خُدری گوید: ما هنگام ساختن مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آجر را یکی یکی می‏آوردیم و عمّار دو تایی می‏آورد، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با دیدن او خاک را از چهره او پاک می‏کرد و می‏فرمود: “دریغا بر عمّار که گروه سرکش و ستمکار او را می‏کشند”. سیوطی در کتاب “خصایص” گفته: این حدیث متواتر است و بیش از ده نفر از صحابه آن را روایت کرده‏اند...(

 سایت فطرت