بازهم پرتقال فروش عصمت خوب است. به شرط آن‌که ما بگوییم. خیلی هم خوب است. اصلاً خلفا، و همه‌ی صحابه معصوم بوده‌اند! مثلاً وقتی که شیطان جناب خلیفه را می‌دید قالب تهی می‌کرد و راهش را کج می‌کرد و می‌رفت وگرنه بیچاره می‌شد! اما توجه داشته باشید اگر بخواهید موضوعیت عصمت در مورد خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله را مطرح کنید ما مورمورمان می‌شود و اصلاً اصل عصمت را فراموش خواهیم کرد. می‌دانید که! ما اهل وهابیت اصولاً همه‌چیزمان یک‌جوری است. مثل همین یکی. ما اصل را رد می‌کنیم اما اصلش را رد نمی‌کنیم. حالا پیدا کنید پرتقال فروش را! منبع: وب‌سایت اسلام تکس