روش امام جواد درباره فضایل ساختگی خلفا چگونه بوده است؟

شیعه از دیرباز مورد تهاجم فرهنگی اخبار ساختگی قرار گرفته است. از آنجایی که سیستم خلافت اهل سنت، بنی امیه و بنی عباس نمی توانستند در مقابل فضایل الهی اهل بیت تواضع کنند، شروع به ساخت اخبار دروغین در فضایل خلفا کردند. مامون که سعی داشت با برپایی مجالس مناظره از اهمیت و ارزش علمی امام هشتم شیعیان بکاهد، پس از مسموم نمودن آن جناب به سراغ امام جواد علیه السلام رفت، و مناظرات جدیدی را سامان داد. دوران امام جواد علیه السلام دوران شکوفایی مباحث کلامی بود، و امام علیه السلام به ناچار باید از فضایل الهی اهل بیت در مقابل فضایل دروغین خلفا دفاع می کرد. با مطالعه برخی از این مناظرات می توان به روش امام در برخورد با مباحث کلامی آشنا شد.
در یکی از مجالس مناظره یحیی بن اکثم درباره خبر"مثل ابوبکر و عمر در زمین به مانند مثل جبرییل و میکاییل در آسمان است."سؤال کرد. امام در جواب فرمود: محتوای این روایت درست نیست، زیرا جبرییل و میکاییل همواره بندگی خدا را نموده و لحظه ای به او عصیان نکرده اند، در حالیکه ابوبکر و عمر پیش از آنکه اسلام بیاورند سالهای طولانی مشرک بوده اند.
آن گاه یحیی از خبر"ابوبکر و عمر دو پیر اهل بهشتند."سؤال کرد. امام فرمود: در بهشت جز جوان کسی حضور نخواهد داشت تا آن دو نفر سید و سرور پیران آن باشند.
یحیی درباره خبر"همانا عمر بن خطاب چراغ اهل بهشت است."پرسید. امام فرمود: در بهشت ملایکه مقربین خدا و آدم و محمد (صلی الله علیه و آله) و کلیه انبیای عظام حضور خواهند داشت، آیا نور آنان برای روشن کردن بهشت کافی نیست که نیاز به نور خلیفه دوم باشد؟

...یحیی گفت: درباره این خبر چه می گویید که رسول خدا فرمود:"اگر من مبعوث نمی شدم همانا عمر مبعوث می گشت."؟ امام فرمود کتاب خدا راستگوترست که فرمود:"و هنگامی که از پیامبران و از تو و از نوح پیمان گرفتیم [احزاب(۳۳)/۷]"خداوند که از پیامبران برای ادای صحیح و درست رسالتشان پیمان گرفته و آن بزرگواران لحظه ای به وی شرک نورزیده اند، چگونه ممکن است بر خلاف پیمان خود، شخصی را که بخشی از عمرش را در حال شرک به خدا گذرانده به پیامبری برگزیند؟ هم چنین خبر شما با روایت صحیح"به پیامبری رسیدم در حالیکه آدم بین روح و جسد بود."مباینت دارد.

یحیی گفت: از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) نقل شده است که فرمود:"هیچ گاه وحی از من حبس نشد جز آنکه گمان کردم که بر خاندان خطاب نازل می شود."امام فرمود: برای پیامبران جایز نیست حتی لحظه ای در رسالت خود دچار تردید شوند. از طرف دیگر خدا می فرماید:"خداوند رسولانی را از ملایکه و مردم برمی گزیند.[حج(۲۲)/۷۵]"چگونه ممکن است که نبوت از برگزیده خدا به کسی که مدتها به او شرک ورزیده است منتقل شود؟
یحیی گفت: از پیامبر (ص) نقل شده که فرمود:"اگر عذاب نازل می شد، جز عمر نجات نمی یافت."امام فرمود: این روایت با قرآن که می گوید:"و خداوند در حالی که تو در میان ایشان هستی ایشان را عذاب نمی کند، و خداوند در حالی که ایشان از خدا طلب مغفرت می کنند، ایشان را عذاب نمی نماید. [انفال(۸)/۳۳]"سازگار نیست و حجت نتواند بود. 

[احتجاج ۲/۲۴۵-۲۴۹]