اسلام ابوبکر پس از پنجاه نفر

آیا صحیح است که می‌گویند: ابوبکر پس از پنجاه نفر و حتی پس از عمربن الخطاب اسلام آورد، چنانچه از سعدبن أبی وقاص نقل شده است که ادعای بعضی، مبنی بر اینکه او اولین مردی است که اسلام آورد، دروغ و کذب است

 

«محمد بن سعد، قلت لأبی، أکان ابوبکر اولکم اسلاماً؟ فقال: لا و لقد اسلم قبله اکثر من خمسین». تاریخ طبری ۱: ۵۴۰. عسقلانی می‌گوید: «... فقد کان حینیذ جماعة ممن أسلم لکنهم کانوا یخفونه من أقاربهم»

 

فتح الباری ۷: ۲۹.فطرت