برخي از ويژگيهاي حضرت علي عليه السلام در قسمتي از بيانات حافظ ابوالقاسم حسكاني

علّامه جلال‏الدين سيوطي در تفسير الدرّ المنثور (5 / 198) بيست روايت از طرق گوناگون آورده‏است كه مراد از اهل بيت همان پنج نفرند - عليهم السلام -. وي گويد: طبراني از امّ‏سلمه -رضي اللَّه عنها- روايت كرده‏است كه: رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم به فاطمه -رضي اللَّه عنها- فرمود: شوهر و دو فرزندت را نزد من آر. فاطمه آنان را آورد. رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم عبايي فَدَكي را بر آنان افكند و دست خود را بر آنان گذارد و گفت: “خداوندا! اينان اهل محمّدند -و در لفظ ديگري: آل محمّدند- پس صلوات و بركات خود را بر آل محمّد قرار ده چنانكه بر آل ابراهيم قرار دادي، كه تو ستوده و باعظمتي.” من عبا را كنار زدم تا با آنان زير عبا روم، پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم آن را از دست من كشيد و فرمود: تو به راه خير هستي. اين حديث را نيز احمد حنبل در مسند خود (6 / 323) آورده‏است.
و حافظ كبير ابوالقاسم حسكاني حنفي نيشابوري كه از دانشمندان قرن پنجم است در كتاب خود شواهدالتنزيل لقواعدالتفضيل (2 / 10 - 92) از بيش از دويست طريق آورده‏است كه اين آيه درباره اين پنج نفر - عليهم السلام - نازل شده‏است.
- حافظ حسكاني از ابي‏الحمرا كه گفت: نزد رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم بوديم كه علي از راه رسيد، رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم فرمود: هر كه شادمان از اين است كه به علم آدم، فهم نوح، دوستي و محبوبيت ابراهيم، بنگرد به علي‏بن ابي‏طالب نگاه كند.(شواهد التنزيل 1 / 19.) ه
- اُسدالغابة: در كتاب سبيل‏النجاة في تتمة المراجعات تحقيق حسين‏الراضي -كه خداوند او را از سوي صاحب ولايت بهترين پاداش دهد- (ص67) گويد: آيه: وَ مِنَ النّاسِ مَنْ يَشْري نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ وَ اللَّهُ رَؤفٌ بِالْعِبادِ <از مردم كس هست كه در راه رضاي الهي جانفشاني مي‏كند، و خداوند(سوره بقره / 207.) به بندگان مهربان است> درباره اميرمؤمنان عليه السلام نازل شد آن‏گاه كه در شب هجرت در بستر رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم آرميد. رجوع كنيد به: شواهدالتنزيل حسكاني حنفي 1/96 ح 133 و ص 134 تا 142، و كفايةالطالب گنجي شافعي / 229 طحيدريه... و اُسدالغابة ابن‏اثير جزري شافعي 4/25 مطبعه وهبيه در مصر، كه حديث را به صورت درست خود (بات علي فراش رسول اللَّه صلي الله عليه و آله و سلم) نقل كرده است.

سايت فطرت