برخي از خصوصيات حضرت علي عليه السلام در نيم نگاهي به كتاب رسالة التفضيل

- شيخ ابوالفتح كراجُكي -رحمه الله - كه از فقيهان و متكلمان شيعه بوده‏است همين حديث را از پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم روايت كرده كه در آخر آن فرمود: “و همانا خداوند در عوض عمل آن روز پاداشي به تو دهد كه هر پيامبر و صدّيق و شهيدي به حال تو غبطه خورد”.(التفضيل / 25. و نيز ينابيع المودة 1 / 63.) اين احاديث شاهد فضل بزرگ و ارزش والايي براي آن‏حضرت است كه هيچ يك از پيامبران و فرشتگان با او برابري ندارند. - كراجكي - رحمه الله - از ابن‏عباس از رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم روايت كرده كه فرمود: علي برترين آفريدگان خدا غير از من است، و حسن و حسين دو سرور جوانان بهشتي‏اند و پدرشان از آن دو بهتر است، و فاطمه سرور زنان جهان است.(التفضيل / 16 و 19.)
- ابوذر - رحمه الله - گويد: پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم به علي عليه السلام نظري افكند و فرمود: اين بهترين گذشتگان و آيندگان از اهل آسمانها و زمينهاست...(التفضيل / 16 و 19..)
- پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم فرمود: اي علي، تو امير آسمانيان و امير زمينيان و امير گذشتگان و امير باقي‏ماندگان (حاضران) هستي و پيش از تو و پس از تو اميري نبوده و نيست، و جايز نيست كه به اين نام ناميده شود كسي كه خداوند او را بدين نام نناميده‏است.(التفضيل / 16 و 19.) هيچ خردمندي شك نمي‏ورزد كه كسي با چنين اوصافي برترين و شريفترين و بهترين آفريدگان است. - علّامه جليل محمّدبن علي كراجكي - رحمه الله - گويد: آنچه ما در اين مسأله بدان معتقديم آن است كه اميرمؤمنان علي‏بن ابي‏طالب عليه السلام از همه افراد بشر از گذشتگان و آيندگان جز رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم افضل است، و اجماع شيعه اماميه بر اين قول است، و احدي از آنان در اين‏باره مخالفت نكرده جز افراد حقيري كه از طريق معروف منحرف شده‏اند با توجه به اهمالي كه در آنان ديده مي‏شود.(رسالة التفضيل / 2.)

سايت فطرت