حيات بعد ازمرگ دنيوي وطلب حاجت

عمرگفت:يا رسول الله با اجساد بي روح صحبت مي كني؟حضرت فرمود:قسم به آن كسي كه جان محمّد دردست اوست، شما درشنيدن آنچه من مي گويم شنواتر از آنان نيستيد

حال وقت آن رسيده است تا شما حقجوي عزيز حصر و محدوديّت هايي كه توسط سودجويان دين فروش، به نام اصول ديني سالهاي سال درگوشت خوانده اند ونه تنها از نزديك شدن بلكه تفكّر دراين رابطه برحذرت داشته اند بشكني و كمي بايكديگر دردرياي ژرف علم وحقيقت غوطه ورگرديم.كه اين شيوه ومسلك بزرگان ما بوده وهست.چراكه عبادت بدون تفكّر نه تنها انسان را به جايي نخواهد رساند كه شايد زمينه اي شود تا دين فروشان سودجو ما را به ناكجا آبادي كه مي خواهند سيردهند.وشايد بهمين دليل بوده است كه درنزد مولايمان حضرت اميرالمؤمنين امام علي(عليه السّلام) يكساعت تفكّر درجهان و شگفتي هاي خلقت خداوند ازهفتاد سال عبادت بدون تفكّر برتروبالاتر بوده است.حال دستانمان را درهم گره بزنيم ودراين ژرفاي بي نهايت سيرنماييم.

پرسش ها:
آيااموات وبالاترازآن، انبياءواولياء خدا پس ازفوت خويش ازاحوال ما بي خبرند؟

آيا كساني كه درراه خدا كشته مي شوند،مرده اند و صحبت كردن با آنان بي نتيجه است!؟

طلب خير ازانبياء واولياء كه درنزد خدا وجهه اي نيك دارند، بي نتيجه است ونوعي شرك محسوب ميشود!؟

آيا درخواست از كسي كه فوت كرده است شرك ونوعي پرستش ميّت به شمار مي آيد؟
پاسخ پرسش ها:

اولاً:ملاك عبادت وپرستش وتوحيد وشرك درخواست از زنده ويا از مرده نيست زيرا چگونه وبه چه دليل درخواست از زنده توحيد است ولي درخواست از مرده شرك وپرستش ميت است؟درحالي كه حقيقت عمل يكي است

ثانيا:انبياءالهي واوليا وشهدا بلكه همه ي انسانها پس از فوت زنده هستند ودرعالم برزخ حيات دارند.دليل برزنده بودن اموات بسيار است.كه به ذكرچند نمونه اكتفا ميكنيم

خداوند فرموده است:وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبيلِ اللّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاء وَلَكِن لاَّ تَشْعُرُونَ

به كساني كه درراه خدا كشته مي شوند نگوييد مرده اند بلكه آنان زنده اند ولي شما درك نمي كنيد

سوره بقره آيه ي ۱۵۴

وفرموده است:وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

گروهي را كه درراه خدا كشته مي شوند مرده مپنداريد بلكه آنان زنده هستند كه نزد خدايشان روزي مي خورند

سوره ي آل عمران آيه ي ۱۶۹

وفرموده است:النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَاب

آل فرعون صبح وعصربرآتش نشان داده مي شوند وروزي كه قيامت برپاگردد حكم مي شود كه آنان را برسخت ترين عذاب وارد سازند

سوره ي غافر آيه ي ۴۶

اين تنهاچند نمونه از آيات قرآن كريم بود حال بياييد تا برخي روايات دال بر حيات پس از مرگ را مرور كنيم

درصحيح بخاري است كه:رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم درجنگ بدر امر فرمود اجساد بيست وچهار نفراز كشته شده هاي قريش را در چاهي از چاه هاي بدر ريختند وآن حضرت پس از سه روز درحالي كه اصحاب همراه بودند تشريف آورد كنار آن چاه ايستاد ويكايك آنان رابه اسم واسم پدر صدا زدوفرمود:يافلان پسر.يافلان پسرفلان آيا مسرور نمي شديداگر اطاعت خداورسول خدا را مي كرديد؟به درستي كه ما حقانيت آنچه را خدا به ما وعده داده بود يافتيم.آيا شما حقانيت آنچه را خدا به شما وعده داده بود يافتيد؟عمرگفت:يا رسول الله (صلي الله عليه وسلم)با اجساد بي روح صحبت مي كني؟حضرت فرمود:قسم به آن كسي كه جان محمد دردست او است شما درشنيدن آنچه من مي گويم شنواتر از آنان نيستيد

همين مطلب را در چندروايت ديگر با اين عبارت نقل كرده است

ثم قال النبي صلي الله عليه وسلم انهم الان يسمعون ما اقول

رسول الله صلي الله عليه وسلم كنارچاه بدر ايستاده بود وفرمود:آنان اكنون آنچه من مي گويم مي شنوند

صحيح بخاري كتاب المغازي باب قتل ابي جهل ص۶۷۱ حديث۳۹۷۶

همچنين رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم درزيارت اهل قبور اموات را صدا زد وخطاب به آنان فرمود:السلام عليكم يا اهل القبور يغفرالله لنا ولكم وانتم سلفنا ونحن بالاثر صلاه المومن القحطاني ص۱۳۹

نيز نقل كرده اند كه عبدالله پسر عمر درزيارت رسول الله صلي الله عليه و آله وسلم وابوبكر وعمرگفته است

السلام عليك يارسول الله صلي الله عليه وسلم السلام عليك يا ابابكر السلام عليك يا ابتاه

ثالثا همه ي مسلمانان درسراسر جهان درتشهد تمام نمازهايشان مي گويند:السلام عليك ايها النبي ورحمه الله

سلام برتو يا رسول الله صلي الله عليه و آله وسلم

براين اساس اگربنا باشد گفتن يارسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) ياعلي(عليه اسلام) ياحسن(عليه السلام) ويا حسين(عليه السلام) ومانند اينها شرك باشد اگر بنا باشد صدازدن اموات حرام وموجب شرك وكفر بشود بايد -العياذبالله – گفته شود صدا زدن رسول الله-صلي الله عليه و آله وسلم -كشته شده هاي قريش را وصدازدن اهل قبور رانبايد انجام مي داد.عبدالله عمركه گفت:يارسول الله (صلي الله عليه و آله وسلم) يا ابابكر ياابتاه وآنان را صدا زد-طبق گفته اين تيميه وبن باز -مشرك است

نتيجه:از آنچه به طور خلاصه بيان كرديم معلوم شد كه حتي طبق روايات معتبر اهل تسنن انسان پس از مرگ داراي حيات است وافراد مي توانند به آنان سلام كنند وبه آنان كه مقرب درگاه الهي هستند متوسّل شوند كه اگر غير ازاين بود العياذبالله پيامبر نيز مشرك ميشد فردي كه خود دين اسلام را از طرف خدا آورده است بهتر مي داند يا افرادي كه بيش از نيمي ازعمر خود را دركفروشرك به سر مي بردند؟پيامبر بيشتر مي دانست يا مفتي هاي وهابيّت وبه تبع آن مولوي هاي سنّي مسلك؟واگر غير از اين بود شخص عبدالله بن عمر مشرك بود چرا كه پيامبر وابوبكر وپدرش را صدا ميزند وازآن بالاتر ازآنها مي خواهد كه براي وي طلب مغفرت كنند!!!؟حال ما بگوييم كه ابن عمر مشرك بوده است؟اين احيانا با حديث به هريك از صحابه ي من اقتدا كنيد هدايت مي يابيد درتعارض نيست!!؟از يك رو حديث جعل ميكنيد كه هرفردبه هريك از صحابه اقتدا بكند هدايت مي يابد واز آن رو صحابه را كافر ومشرك مي پنداريد!!!سبحان الله

تهيّه وتنظيم سايت تحقيقاتي اسلام پرس

www.Islam-Press.Net