علم غيب

يكي از مشخصات پيامبران و اوصياي آنها علم غيب است، آنان با داشتن چنين سرمايه‏ي عظيمي در هر لحظه افق تابناك معنويت و حقايق ناپيدا را در نظر داشته و به هدايت و تربيت انسانها اقدام مي‏كردند و اين ويژگي، آنان را در ستيغ بلند عظمت و والايي قرار داده و مسيله اطاعت و پيروي از آنان را كاملا حل كرده است، زيرا هيچكس از امت، همسنگ و همشان آنها نبوده كه بتواند خود را در مقابل آنان مطرح كند، امام علي عليه‏السلام چنين مي‏فرمايد:
«اين علم غيب است كه جز خداكسي نمي‏داند و جز آن دانشي است كه خدا پيامبرش را تعليم فرمود و آن حضرت به من آموخت و دستور داد كه تا سينه‏ام آنرا فراگيرد و مرا فراخواند تا آنرا فراگيرم».[1].
يكي از بارزترين مصاديق علم و آگاهي وصي آشنايي او با كتاب وحي است كه همواره از آغاز با آن مانوس بوده و با روح آن آشنا باشد و آن را الهام‏بخش كارهاي خود بداند و در بين راه از آن جدا نشود، در نهج‏البلاغه چنين مي‏خوانيم: «به درستي كتاب (قرآن) با من است و از آغاز كه آن را يافته و با آن مانوس بودم تا امروز از آن جدا نگشته‏ام».[2].
آري، كتاب خدا منبع عظيم علوم الهي است و كسي كه محرم آن باشد و تاويل و بطون آن را بداند مي‏تواند همه‏ي حقايق را در آينه‏ي وحي بخواند.
بنابراين در ديدگاه او چيزي نخفي و مشتبه نمي‏ماند تا نياز به شورو نظرخواهي پيدا كند و بخواهد علم خود را كامل نمايد و يا رفع شبهه و اشتباه كند:
«... پس در اين مسيله نيازي به نظر شما (طلحه و زبير) و جز شما ندارم و هيچ حكمي واقع نمي‏شود كه آن را ندانم تا از شما و ديگر برادران مشورت بخواهم».[3]
از اين صريحتر امام عليه‏السلام به وجود علم وسيع و دامه‏دار خود كه از تمام شوون حيات و زندگي مردم حكايت مي‏كند خبر مي‏دهد، به طوري كه براي هيچكس جاي شبهه باقي نمي‏ماند، مردمي كه از آغاز نوجواني از حضرتش سخن خلافي نشنيده بودند و دوست و دشمن گواه صادق او بودند.
«به خدا سوگند اگر بخواهم از تمامي كارها و امور شما خبر دهم، مي‏توانم...».[4]

پي نوشت ها
1) فهذا علم الغيب الذي لا يعلمه احد الا الله و ما سوي ذلك فعلم علمه الله نبيه فعلمييه و دعالي بان يعيه صدري و تضطم عليه جوانحي. (نهج‏البلاغه، خطبه‏ي 128).
2) و ان الكتاب لمعي ما فارقته مذ صحبته. (نهج‏البلاغه، خطبه‏ي 122).
3) فلم احتج في ذلك الي رايكما و لا راي غيركما و لا وقع حكم جهلته فاستشيركما و اخواني من المسلمين. (نهج‏البلاغه، كلام 205).
4) و الله لو شيت ان اخبر كل رجل منكم بمخرجه و مولجه و جميع شانه لفعلت. (نهج‏البلاغه، خطبه‏ي 175).

سايت فطرت