ياري حجت خدا همان ياري خداست

مقدمه:
ارزش هر انساني در پيشگاه خداي بزرگ، به مقدار معرفت و محبت او نسبت به خالق يكتا و فرستادگان او است. هر قدر كه درجه اين معرفت و شناخت بالاتر باشد انسان در انجام وظايفي كه نسبت به خالق ربوبي و فرستادگان او دارد بيشتر مي‌كوشد. معرفت كه خود بر دو پاية ((شناخت و پذيرش)) استوار است، روح عبوديت و بندگي را دارا است. عبوديت هم كه خود مجموعة عمل به اوامر و ترك نواهي پروردگار را تشكيل مي‌دهد، امري است كه خدا جن و انس را براي آن آفريده است.
حال يكي از موارد بسيار مهم از اوامر الهي كه در دين اسلام پيوسته بر آن تاكيد شده و آن را شرط بندگي وعبوديت انسانها قرار داده است، ياري كردن آنها در زمينه‌هايي است كه خود امر كرده‌اند. خدا در قرآن كريم در سوره محمد(ص) آيه 7 مي‌فرمايد:
((يا ايها الذين آمنوا ان تنصروا الله ينصركم و يثبت اقدامكم))
ترجمه: ((اي كساني كه ايمان آورده‌ايد، اگر خدا را ياري كنيد، خداوند شما را ياري خواهد نمود و گامهاي شما را استوار خواهد ساخت.))
چون ما انسانها لحظه به لحظه به توجه و ياري خدا محتاجيم، با ياري كردن او مي‌توانيم به اين فيض عظيم برسيم.
ياري خدا از طريق ياري حجت خدا:
ياري خدا در حقيقت همان ياريِ فرستادگان او و نيز ترويجِ دين و آييني است كه او از طريق انبيا و رسولانش براي هدايت و عبوديتِ خلقش فرستاده است. نصرت و ياري ما نيز بايد از طريق ايمان و معرفت نسبت به اين رسولان و ترويج اين آيين الهي ‌باشد. پس اگر مي‌خواهيم خدا را ياري كنيم، بايد به پيامبر او ايمان داشته و در جهت ترويج دين، او را ياري كنيم. كاملا واضح است كه پس از پيامبر(ص) و در غياب او، بايد جانشين و خليفه او را كه همان حجت خدا است ياري كنيم. چرا كه قوام و بقاي دين الهي پس از پيامبر(ص) به بقاي حجت خدا است و نصرت دين الهي به نصرت او است. در نتيجه نصرت خدا نيز به نصرت او خواهد بود. بنابراين، بهترين راه و بلكه تنها راه نصرت حق متعال، از طريق نصرت پيامبر(ص) و جانشينانِ او خواهد بود. كه اكنون اين امر فقط از طريق ياري امام زمان، حضرت مهدي(عج) امكان‌پذير است. چرا كه آخرين جانشين پيامبر و يگانه حجت خداوند در اين دوران ايشان هستند و ياري دينِ الهي به ياري ايشان است. همان طور كه گفتيم اين ياري نيزهمان نصرتِ خداي بزرگ است. اما ياري امام زمان به چند طريق امكان‌پذير است كه در پايين به برخي از اين راهها اشاره مي‌كنيم.
احياء امر امامت:
امامت كه يكي از مهمترين اركان مذهب است، جايگاه ويژه‌اي در اعتقادات انسان دارد. خداوند متعال، اعتقاد به اين اصل را شاهرگ حيات مذهبي انسانها قرار داده است. به گونه‌اي كه كم‌توجهي به آن حياتِ ديني انسان را تهديد مي‌كند. آنچه مسلم است اكنون اين اصل در وجود بقية الله الاعظم، امام زمان، حضرت مهدي است كه پناهنده شدن به او و نيز ياري او تكليف ما قرار داده شده است. بنابراين ما مي‌توانيم با بيان عظمت و بزرگي مقامات ايشان و معرفي آنها به مردم، اين اصل ريشه‌اي را احياء كرده و به اين طريق امام زمان را ياري و كمك كنيم و نيز با قرار دادن مردم در پناه ايشان، صراط مستقيم را به مردم معرفي نموده، از دامهاي ابليس و شياطين رهايي بخشيم. كه به اين طريق هم مردم به راه راست و نجات و سعادت كامل خواهند رسيد، و هم با احياء امر امامت امام زمان، ايشان و بلكه خداوند منان را ياري و كمك نموده‌ايم. كه طبق وعده خداوند، او نيز ما را ياري و مدد خواهد نمود.
قابل ذكر است كه امام زمان چون حجت خدا است، وابسته به خداوند متعال، و كارهاي او يا كار خداوند است و يا به امر خداوند است. و خداوند يكتا تمام نيازهاي او را برآورده مي‌سازد و به كمك ما احتياجي ندارد. ولي با اين كار، يعني با ياري ايشان، ما خود را در معرض رحمتهاي بيكران الهي قرار داده و از فيض ((ياري امام زمان)) برخوردار مي‌گرديم. چرا كه مسير بارش رحمت الهي از طريق ياري فرستادگان او مي‌باشد، و ما با اين كار خود را در مسير اين رحمت قرار مي‌دهيم. امام هشتم حضرت علي‌بن موسي الرضا(ع) در اين باره مي‌فرمايند:
((رحم الله عبدا احيا امرنا))
ترجمه: ((خداوند رحمت كند بنده‌اي را كه امر (امامت) ما را زنده كند.))
راوي مي‌پرسد: امر شما چگونه زنده مي‌گردد؟ امام رضا(ع) در پاسخ مي‌فرمايند: ((علوم ما را بياموزد و آنها را به مردم تعليم دهد. پس اگر مردم با محاسن (نيكيهاي) كلام ما آشنا گردند ما را پيروي مي‌نمايند.)) بحار الانوار ج 2 ص 30
بنابراين با يادگيري علوم اهل بيت و آشنا شدن با عظمت و بزرگي آنها و نيز آشنا كردن مردم با آنها، مي‌توانيم امر (امامت) عترت پيامبر را زنده نماييم و به اين طريق از رحمت خداوند بهره‌مند شويم. چرا كه اگر مردم با محاسن كلام و سخن ايمه آشنا گردند و خوبيهاي آن را بفهمند، حتما از آنها پيروي خواهند نمود. كه اكنون اين وظيفه ما است تا ((به اين معروف امر)) نموده، و يكي از واجبات خداوند را كه بسيار بر آن تاكيد شده به انجام برسانيم.
انجام وظايف و تكاليف:
و نيز يكي ديگر از بهترين كارهايي كه ما مي‌توانيم با انجام آنها امام زمان خويش را ياري كنيم، از طريق انجام تكاليفي است كه بر عهده ما نهاده شده است. اين تكاليف شامل انجام واجبات و ترك تمام محرمات الهي مي‌باشند، كه عمل به آنها خشنودي و رضايت حق متعال، و كم توجهي به آنها عقوبت او را دربر خواهد داشت. كه البته هر قدر تقوي و ورع انسان در اعمال مذهبي بيشتر باشد، فرد در زمينه ياري امام زمانِ خويش بيشتر تلاش خواهد نمود. در اين باره امام صادق(ع) خطاب به شيعيان مي‌فرمايند: ((اعينوني بورع وسداد)) يعني مرا با ورع و كارهاي نيك ياري نماييد. بنابراين عمل به دستورات خداوند همانند انجام واجبات، ترك محرمات، تقوي، ورع، خداترسي در امور دنيوي و.. كارهايي هستند كه با انجام آنها مي‌توانيم اهل بيت پيامبر و به خصوص امام زمان خويش را ياري نماييم. ولي در كنار اين تكاليف، وظايفي نيز در قبال امام زمان خويش داريم، كه پرداختن به آنها نشان دهنده معرفت و محبت ما نسبت به آن حضرت مي‌باشد. و هر قدر كه اين معرفت و محبت در شخصي بيشتر باشد در انجام اين وظايف بيشتر تلاش و كوشش خواهد نمود. كه به عبارت ديگر، شدت پرداختن به اين امور معياري براي نشان دادن عشق و علاقه فرد به امام زمانش خواهد بود. در پايين به برخي از اين وظايف، كه در دوران غيبت بر عهده همه شيعيان نهاده شده است مي‌پردازيم.
1-ياد امام زمان(عج): همه ما شيعيان موظف هستيم كه در دوران غيبت امام زمانمان، به ياد او بوده و از او غافل نگرديم. ذكر او را بر زبانها و ياد او را در قلبهايمان داشته باشيم. و پيوسته با صدقه دادن براي سلامتي آن بزرگوار، و نيز كارهايي كه ما را به آستان مقدس او نزديك مي‌گرداند، فروغ ياد او را در دلهايمان روشن نگهداريم. چرا كه ياد او و نام او علاوه بر آن كه سبب نزول رحمت الهي است، بلكه نشان دهنده وفاداري ما نسبت به مولاي مظلوممان خواهد بود.
2-دوستي امام زمان(عج): يكي ديگر از مسايلي كه در دين مبين اسلام بر آن تاكيد شده، محبت مردم نسبت به اهل بيت پيامبر عليهم السلام و اكنون آخرين آنها، يعني حضرت مهدي(عج) است، كه مومنين چه در حضور و چه در غياب آنها، بايد آنها را دوست داشته و محبت باطني خويش را نسبت به آنان اظهار نمايند. دل را هميشه به دوستي اهل بيت زنده نگهدارند، و چراغ اين مسير را به نور آنان روشن گردانند. تا به اين طريق مورد محبت خداوند و اولياء او در دنيا و آخرت واقع گردند. يكي از نشانه‌هاي دوستي و محبت نسبت به وجود مقدس حضرت مهدي(عج)، اهتمام به دعاهاي خالصانه براي تعجيل در امر ظهور و نيز رفع خطرات و غمهايي است كه ممكن است وجود شريف ايشان را فرا بگيرد. همان گونه كه خود به اين مهم امر نموده و آن را مايه نجات از شر فتنه‌هاي آخر الزمان معرفي نموده‌اند.
3- انتظار امام زمان(عج): يكي از مهمترين وظايفي كه بر عهده شيعيان، در دوران غيبت حضرت مهدي(عج) قرار داده شده است انتظار آن حضرت مي‌باشد. كه مومنين بايد منتظر ايشان باشند تا ظهور نموده، و جهان را به نور عدالت خويش روشن گردانند. انتظار كه خود والاترين اعمال امت شمرده شده، نشان محبت و دوستي افراد نسبت به امام زمان(عج) مي‌باشد. و مومنين و منتظرين حضرت مهدي(عج) بايد در كنار اين انتظار به اعمال و تكاليف مذهبي خويش عمل نمايند. با امام زمان خويش تجديد بيعت نمايند و تصميم جدي بر ياري آن حضرت، چه در دوران غيبت و چه در دوران ظهور داشته باشند.
به اميد ظهور سبز مولايمان، شمشير انتظار بر كف گرفته، و به ياد او و دوستي او به احيا امر امامت مي‌پردازيم. امر به واجبات و نهي از محرمات مي‌كنيم و پيوسته براي آمدنش دعا مي‌كنيم. بذر معرفت و محبت او را در سينه‌هايمان مي‌كاريم و گل واژه‌هاي علومش را به يكديگر هديه‌ مي‌دهيم. باشد كه در راه نشر علوم و فضايلش، ما را به خدمتگذاري قبول نمايد و دست نوازشش را بر سرمان كشد، تا مورد توجه و رحمت بيكران الهي واقع گرديم. آمين يا رب العالمين

ارسال شده توسط"ققنوس"