نقش علامه حلي در ترويج تشيع

حله يكي از پايگاه هاي اصلي تشيع به ويژه به لحاظ فكري و فقهي به شمار مي آيد. اين مركز در عراق كه امروز در استان بابل عراق قرار داد، براي بيش از سه قرن يكي از اصلي ترين مراكز شيعه اماميه بوده است.

و نام بزرگاني چون ابن ادريس حلي، محقق حلي، علامه حلي، فخر المحققين و بسياري ديگر از تارك آن مي درخشد. بعدها كه نجف دوباره قوام گرفت، باز هم حله، يكي از مراكز اصلي شيعه بود. اين شهر نه تنها مركز علمي براي با داشتن چند زيارتگاه شيعي، هميشه مورد توجه شيعيان قرار داشت.

پس از سرنگوني حكومت صدام، شهر حله هميشه مورد حمله‌هاي ناجوانمردانه تروريستهاي وهابي بوده و بارها و بارها خون پاك اين مردم به دست اين جنايتكاران ريخته شده است، اما مردم و عالمان مقاوم اين شهر ايستاده اند و امروز فعالانه در عرصه فرهنگ عراق فعاليت مي كنند.

دانشگاه بابل در اين دوره فعال تر شده و شماري از استادان به كارهاي علمي مشغول گشته اند كه امروز يكي از ثمرات آن را شاهد هستيم.فهرست مندرجات كتاب عبارتست از:

المقدمه الييته الفكريه في الحله مراكز العلم في الحله حياه العلامه الحلي شيوخه تلاميذه أقوال العلماء فيه علمه و مناظراته شعره أجازاته العلميه مولفاته وفاته الاسلام و التشيع الشيعه في القران و السنّه أصل التشيع أدله التشيع من الكتاب و السنه أدله التشيع من السنه الشريفه الخلفاء الاثنا عشر العلامه الحلي و دوره في نشر التشيع السلطان محمد خدابنده تشيع السلطان محمد المصادر و المراجع

كتاب «دوره العلامة الحلي في نشر التشيع»، يا نقش علامه حلي در ترويج تشيع توسط استاد ثامر كاظم الخفاجي نوشته شده است. اين محقق كه آثار متعددي داشته و برخي از آنها را سابقا كتابخانه آيت الله مرعشي در قم منتشر كرده است، يكي از فعالين در عرصه شيعه پژوهي در عراق معاصر مي باشد.

اين كتاب زندگينامه علامه، فعاليت هاي علمي و تبليغي او و بويژه نقش وي در دوره ايلخاني در باره گسترش تشيع مي باشد. به علاوه كتاب اطلاعاتي نيز در باره خود تاريخ شيعه به دست داده كه مغتنم است.

سايت كتابخانه مجلس شوراي اسلامي